Sökning: "idrottsligt avslut"

Hittade 1 uppsats innehållade orden idrottsligt avslut.

  1. 1. Motivationsklimat inom svensk ungdomsidrott : Idrottsdeltagande och avhopp från idrotten

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Sabine Lif; [2015]
    Nyckelord :Dropout from sport; gymnastics; motivational climate; swimming; youth sport; Gymnastik; idrottsligt avslut; motivationsklimat; simning; ungdomsidrott;

    Sammanfattning : Studien bemöter ämnena avhopp och motivationsfaktorer inom svensk ungdomsidrott. Syftet är att identifiera orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott samt motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott. LÄS MER