Sökning: "rättigheter för barn"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden rättigheter för barn.

 1. 1. HBTQ-personer och andra könsnormsbrytare i förskolan : LGBTQ-people and other breakers of gender norms, in Swedish preschools

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Hollsten; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; könsmönster; könsnormer; HBTQ; LGBTQ; queer;

  Sammanfattning : Förskolan har idag ett ansvar för att motverka könsmönster som kan begränsa barnens val både i förskoleåldern och senare i livet. Alla barn oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att välja vilka aktiviteter de vill ägna sig åt och de ska inte begränsas utifrån kön vid de val de står inför i framtiden då de bland annat väljer vad de ska studera eller arbeta med. LÄS MER

 2. 2. För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Narrativ; Bosnien och Hercegovina; barntrafficking; human trafficking; GRETA; karaktärer; tystnader; Edward Snajdr; NPF; Social Sciences;

  Sammanfattning : För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarnas uppfattning om jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Gunnarsson; Doris Hernandez Campos; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förväntningar; Jämställdhet; Könsroller; Läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas uppfattning om jämställdhet i förskolan. Detta undersöktes genom individuella intervjuer med sju förskollärare på tre olika förskolor i Gävleborgs län och i Stockholms län. LÄS MER

 4. 4. Vård av barn i ambulans

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olivia Bergström; My Tärnberg; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att cirka 10% av ambulansenssjukvårdens larm gäller barn. Tidigare forskningar påvisar att när dessa larm inkommer upplever många sjuksköterskor en stark oro och stress. . Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till barn, under sex år, inom ambulanssjukvården. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation : En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Preschool; children s influence; pedagogical documentation; democracy; children s rights; participation; Förskola; barns inflytande; pedagogisk dokumentation; demokrati; barns rättigheter; delaktighet;

  Sammanfattning : This study is written within the framework of the theme of democracy and children's rights. The aim of the study is to contribute knowledge of preschool teachers’ perceptions of children's influence in relation to the pedagogical doc-umentation in preschool. LÄS MER