Sökning: "Innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 9097 uppsatser innehållade ordet Innovation.

 1. 1. Den automatiserade läkaren: Räddaren i nöden eller en juridisk huvudvärk?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ara Haydar; [2024-03-05]
  Nyckelord :AI; AI-system; bias; cancerdiagnostik; CRT; GDPR; personuppgifter; tech law;

  Sammanfattning : På senare tid har artificiell intelligens (AI) blivit en betydande komponent inom cancerdiagnostik, där den används för att förutse, automatisera och förbättra kritiska processer. Trots dessa fördelar reser sig komplexa juridiska utmaningar i samband med den ökande användningen av AI inom detta område, främst på grund av att lagstiftningen ännu inte har anpassats till den snabba teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Byline: Ex Machina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kalle Mossberg; Karolina Waligorska; Clara Westberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) into our daily lives and workplaces, exemplified by the launch of the ChatGPT language model on November 30, 2022, has prompted questions about its role in journalism. Building on Jenny Wiik's (2010) research on the core values of Swedish journalists, this thesis aims to comprehensively understand how AI will impact traditional journalistic ideals in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Design of a case erecting and product placement station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Niklas Wiest; [2024]
  Nyckelord :Keywords: case erecting; cobots; automation; end-effector; spiral product development process; quick-build product; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents an innovative approach to industrial automation, focusing on the development of an automated system for erecting and filling cardboard boxes with wax jars. The project, executed in collaboration with Odigo Consulting and Scandinavian Hair Company (SHC), aimed to showcase enhanced production efficiency for small and medium-sized enterprises through the implementation of collaborative robots and pneumatic systems. LÄS MER

 5. 5. The association between obesity, low-grade inflammation, self-reported knee symptoms and radiographic knee osteoarthritis in individuals with knee pain : A longitudinal cohort study

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alma Buer; [2024]
  Nyckelord :osteoarthritis knee pain; artros knä smärta;

  Sammanfattning : Abstract  Background One of the earliest signs of knee osteoarthritis (OA) is knee pain which correlates with inflammation and disease severity. Knee OA affects 260 million worldwide, and is in similarity with obesity, characterized by ongoing low-grade inflammation. LÄS MER