Sökning: "Innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 7102 uppsatser innehållade ordet Innovation.

 1. 1. Blandar människor ihop kompetensrelaterad och personlighetsrelaterad information vid bedömning av andra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magdalena Boeryd; Anna Sacredeus; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personlighet; kompetens; halo-effekt; personality; competence; halo effect; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is disagreement in the personality research-field whether competence and personality should be separate concepts. Bäckström et al. (2020) showed that people could separate items relating to frequency of behavior (personality) from items relating to quality of behavior (competence). LÄS MER

 2. 2. Energy Measurement of HVAC System : Research and evaluation of current and new energy measurement technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Klas Lönnberg; [2022]
  Nyckelord :Ventilation; Air measurement; Enthalpy technology;

  Sammanfattning : In today’s society the energy usage for water, electricity and heat is closely monitored but ventilation is not. Why is that? Today the way ventilation is measured is either through airflow or the size of the room the air is distributed to. LÄS MER

 3. 3. At your service! A case study on servitization in manufacturing from a dual business model perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Samuel Norrby; Carina Wagner; [2022]
  Nyckelord :Servitization; Product-service system; Business model innovation; Ambidexterity;

  Sammanfattning : The research on servitization of manufacturers has recently gained new traction as firms increasingly offer combinations of products and services empowered by digital means. As these firms expand their offerings to sell integrated product-services alongside their traditional commerce, they are confronted with having to juggle dual business models. LÄS MER

 4. 4. Gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Manousos Kokkinakis; Xin Li; [2022]
  Nyckelord :Innovation; Gender Diversity; Technology Manufacturing firms; Logistic Regression Analysis.;

  Sammanfattning : In this thesis the relation between gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies is explored. Data on firm-level are used from The Enterprise Surveys of the World Bank, which are designed as a panel data survey and comprise a collection of data on 146,000 firms in 143 countries, from years 2006 to 2019. LÄS MER

 5. 5. “Vi är ju alla personer med åtminstone ett gemensamt intresse...” En kvalitativ studie om anställdas syn på företagskulturen i dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karla Berglund; Anna Hathazi; [2021-11-24]
  Nyckelord :företagskultur; startups; medarbetare; innovation; innovation;

  Sammanfattning : I tidigare forskning lyfts företagskulturen fram som en central del i startupföretags framgång,vilket kan härledas till de platta, lösa och transparenta strukturernas främjade av innovation och kreativitet. Samtidigt visar forskning att tillväxten i startups försvårar bevarandet av startupkulturen i takt med att strukturella anpassningar och formaliserade arbetsprocesser blir allt fler. LÄS MER