Sökning: "GDPR"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet GDPR.

 1. 1. Akademisk frihet, forskningsetik och integritetsskydd : En studie av det självständiga studentarbetet, dess funktion och begränsningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Frisell; [2020]
  Nyckelord :tudentarbete; akademisk frihet; forskningsetik; dataskyddsförordningen; känsliga personuppgifter; utbildningsuppdrag; forskning; kunskapsproduktion;

  Sammanfattning : The student’s independent work, often in the form of a thesis, plays an important role in higher education at Swedish universities. However, since the GDPR came into effect in 2018, some Swedish universities have limited their students’ processing of sensitive personal data, while other universities have not. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen Instagram: En kvantitativ studie om skillnader i Instagramanvändning och dess påverkan på psykisk hälsa mellan manliga och kvinnliga socionomstudenter på Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linn Rosenkvist; Alice Nylander; [2020]
  Nyckelord :Instagram; motiv for att använda Instagram; genusteori; sociala medier; psykisk hälsa; socionomstudenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine gender differences regarding the activity on Instagram, and the correlation between mental health and Instagram usage amongst social work students at Lund University. More specifically, the study aimed to identify whether men and womens’ Instagram usage and motives for Instagram usage differentiated and if their usage affected them negatively. LÄS MER

 3. 3. Orientering utan karta : Personuppgiftsansvar och det gemensamma ansvarets djungel under dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Dataskyddsförordningen; GDPR; personuppgiftsansvar; gemensamt ansvar; e-förvaltning; molntjänster; den digitala inre marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sharing is caring? En kartläggning av barns integritetsskydd på vårdnadshavares sociala medier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Standar; [2020]
  Nyckelord :FN:s barnkonvention; GDPR; Barns rätt till privatliv; Personlig integritet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den ofredade sfären : En studie om digital integritet och i vilken mån skydd av denna inskränker den enskilde individens rätt till självbestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Lindeberg Sandahl; [2020]
  Nyckelord :privacy; personal integrity; personal data; digitalization; human dignity; personal autonomy; GDPR;

  Sammanfattning : The increasing digitalization of society has led to new legal issues related to the protection of personal integrity, particularly the protection of personal data. Digitalization allows for greater possibilities for private individuals to access the personal data of others. LÄS MER