Sökning: "GDPR"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet GDPR.

 1. 1. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 2. 2. Överföring av personuppgifter från EU till USA : Särskilt i ljuset av Schrems I och II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrietta Cahn; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; överföring av personuppgifter till tredjeland; Schrems;

  Sammanfattning : The judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Schrems I and II have raised many questions regarding the circumstances in which personal data can be transferred legally from the EU to the US. Hence, the overarching purpose of this thesis is to examine and analyze these circumstances. LÄS MER

 3. 3. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 4. 4. Cyberrisker i en föränderlig finanssektor : En kvalitativ studie om hur svenska fintech-bolag hanterar cyberrisker ur ett organisatoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bevegård; Fredrik Hild; [2021]
  Nyckelord :cyberrisk; cybersäkerhet; fintech-bolag; operativ risk; riskhanteringsprocess;

  Sammanfattning : I takt med den ökade digitaliseringen har nya aktörer och risker vuxit fram inom den finansiella sektorn. Trots det faktum att riskspektrat har ökat, visar tidigare studier på att det saknas tillräcklig kunskap i vissa organisationers riskhantering. LÄS MER

 5. 5. Etnisk positiv särbehandling på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marie Lundqvist; Johanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :Positive action; ethnicity; labour market; discrimination; GDPR; integrity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish labor market today is not equal and there is a strong under-representation of non-ethnic Swedes. Considerations have previously been given to positive action and whether it can be an equal treatment measure that should be implemented in Swedish legislation in order to promote equality in the labor market. LÄS MER