Sökning: "GDPR"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet GDPR.

 1. 1. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 2. 2. Överföring av personuppgifter från EU till USA : Särskilt i ljuset av Schrems I och II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrietta Cahn; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; överföring av personuppgifter till tredjeland; Schrems;

  Sammanfattning : The judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Schrems I and II have raised many questions regarding the circumstances in which personal data can be transferred legally from the EU to the US. Hence, the overarching purpose of this thesis is to examine and analyze these circumstances. LÄS MER

 3. 3. Personlig integritet på internet : Webbkakor och risken för kränkning av användares personliga integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adéle Franck; [2021]
  Nyckelord :cookies; consent; personal integrity; GDPR; e-privacy directive; webbkakor; samtycke; personlig integritet; GDPR; e-privacy direktivet;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine and analyze if individuals are ensured anefficient protection against violations of personal integrity when using cookiesonline. This is done through both a de lege lata and a de lege ferenda perspective. LÄS MER

 4. 4. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 5. 5. Digital distansundervisning och GDPR : Särskilt om Zoom vid Sveriges universitet och högskolor efter Schrems II-målet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pontus Andersson Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Zoom; Videokonferens; GDPR; IT-säkerhet; tredje land; tredjelandsöverföring; Schrems II; personuppgiftsbehandling; personlig integritet.;

  Sammanfattning : The ongoing Covid-19 pandemic has led to society being forced to switch to a digital presence, where physical meetings have been replaced by digital ones. For universities, this has meant that teaching and examinations have taken place through a special installation of the video conferencing service Zoom. LÄS MER