Sökning: "GDPR"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet GDPR.

 1. 1. Jag bestämmer över min personliga data, eller hur? - En fallstudie om individers med funktionsnedsättningars möjlighet att ge sitt samtycke till publicering av deras personliga data.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helene Melker; [2023-08-11]
  Nyckelord :GDPR; Samtycke; Personlig data; Känslig data; Sårbara individer; Funktionsnedsättning; Sociala medier; Kommunikation; Kommunikationsstöd; Självbestämmande; Ågrenska;

  Sammanfattning : Motståndet och oron till att visa upp individer med funktionsnedsättningar på sociala medier och liknande är problematiskt i relation till individernas självbestämmande över sin personliga data. Uppsatsen syftar till att kunna ge en närmare vägledning för hur individer med funktionsnedsättningar själva ska kunna ge samtycke till sin personliga data i förhållande till General Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 2. 2. Mind The Gap Between Your Intelligence And Choice Architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Liljevall; Emelie Lillskog; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cookie consent notices; cookie banner; choice architecture; consumer choice behaviour; general data protection regulation; GDPR; online privacy; web content analysis;

  Sammanfattning : Digital footprints of online behaviour are now possible to gather through the use of cookies. As a result, consumer activities once considered private are now monitored and used by online businesses and marketers, providing them with information about who we are, what we think, and what we like. LÄS MER

 3. 3. The Controversial Interface between Competition and Data Protection Law - An Analysis of Privacy Concerns in the context of Merger Control

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cristina Timofti; [2023]
  Nyckelord :Competition Law; GDPR; Personal Data; Privacy; Data Protection Law; Digital Markets Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the digital market, data has become an invaluable asset that businesses strive to achieve. Since most of the data acquired is personal data, current legal and academic debates have begun to investigate whether and how privacy is addressed within the context of merger control. LÄS MER

 4. 4. Privacy and Transparency in an AI-driven world: Does algorithmic transparency fit on data privacy under GDPR?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chinara Gasimova; [2023]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER