Sökning: "GDPR"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet GDPR.

 1. 1. Skyddsnivån på andra sidan vattnet - Om bedömningen av tredjelands skyddsnivå vid överföring av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Wändahl; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; GDPR; adekvat skyddsnivå; Schrems; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU anses av många ha en av världens strängaste regleringar för dataskydd. Unionen och dess medlemsstater har dock, likt resten av världen, i och med den globala och tekniska utvecklingen ett intresse av att kunna överföra personuppgifter till tredjeländer. LÄS MER

 2. 2. To measure organizational wellness with AI - A future competitive advantage?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Ahlberg; Cecilia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Organizational wellness; Artificial Intelligence; AI in HR; Opportunities with AI; Challenges with AI; Measurement processes; Soft factors; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study’s purpose is to contribute to increased quality when measuring organizational wellness (OW) by exploring the potential of utilizing Artificial Intelligence (AI). The concept of OW consists of several factors, for instance, safety, performance, and employee wellness. LÄS MER

 3. 3. Cookies, cookies everywhere! : A qualitative interview study about how internet users interact with cookie consent notices

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Niklas Hofstad; Anton Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Cookie; Consent; GDPR; Informed; Personal data; Privacy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what reasons internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings. The study’s research question is: what reasons do Internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings? To answer the research question, we constructed three research support questions: 1) how do internet users access the internet?, 2) What are internet users’ perspectives on privacy on the internet?, 3) How do internet users interact with cookie consent notices? The study’s theoretical framework consists of informed consent, contextual integrity, nudging, and political economy. LÄS MER

 4. 4. Balansgången mellan användbarhet och GDPR - en fallstudie av systemet SafeSite

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Axel Strömberg; Joel Tunudd; [2021]
  Nyckelord :Användbarhet; GDPR; säkerhetssystem; anonymisering; informationssystem; SafeSite; Adilimo;

  Sammanfattning : I och med GDPR har det blivit mycket viktigt för företag att anonymisera personuppgifter dådet finns en risk för böter om lagen skulle brytas. Denna studie ämnade att förstå hurkommunikationssystemet SafeSite skulle kunna få fler användare att följa GDPR-lagen ochhur en sådan lösning på detta problem skulle påverka användbarheten på sidan. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med AI för patientcentrerad och jämlik vård : En studie om varför hälso- och sjukvården möter utmaningar vid implementering av AI i syfte att stödja patientcentrerad och jämlik vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Catrin Olsson; Sara Ekström; [2021]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Patient-centered healthcare; Equal healthcare; Ethics; GDPR; Challenges within healthcare; Artificiell Intelligens; Patientcentrerad vård; Jämlik vård; Etik; GDPR; Utmaningar inom hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Efter en kartläggning som Socialstyrelsen utfört över hälso- och sjukvårdens nyttjande avArtificiell Intelligens (AI), har det konstaterats att det finns utrymme och potential för ett mereffektivt användande av tekniken. Men trots att potential och fördelar med AI presenteras,möter branschen motgångar och utmaningar vid införandet av tekniken. LÄS MER