Sökning: "interior decorators"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden interior decorators.

 1. 1. Homestyling som verktyg : - en kvalitativ studie om hur viktigt homestyling är för mäklarens tjänsteerbjudande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Cornelia Theodorsson; Petronella Tjernqvist; [2019]
  Nyckelord :homestyling; interior decorators; brokers; value; services; experiences;

  Sammanfattning : Background: Homestyling is still relatively new on the swedish market, but has increased in use over the past ten years. Homestyling can now be seen as a value-adding service to the brokers core service, which is mainly selling real estates. LÄS MER

 2. 2. Spegel, Spegel på väggen där : spegeln som inredningsobjekt under den gustavianska tiden och under funktionalismen

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Tora Tendal; [2011]
  Nyckelord :Speglar; gustavianska; funktionalismen; inredning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how mirrors were hung and used in decorating a room during the gustavian period (1770-1810) and the functionalistic period (1930-1939) in Sweden. I have compared the two styles and the way of decorating with mirrors. Based on the comparison I deduced the differences and similarities. LÄS MER