Sökning: "funktionalismen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet funktionalismen.

 1. 1. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Svensson; [2021]
  Nyckelord :Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Sammanfattning : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. LÄS MER

 2. 2. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Dahoud; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; bostadsgård; gestaltning;

  Sammanfattning : Under det senaste seklet har bostadsgårdar för flerfamiljshus genomgått flertal förändringar gällande aspekterna funktion, rymlighet och naturkontakt. Med tiden har Stockholm, precis som andra svenska städer, planerats med olika synsätt och perspektiv vilket påverkat stadens utformning. LÄS MER

 3. 3. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 4. 4. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christina Haglind; [2019]
  Nyckelord :markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. LÄS MER

 5. 5. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER