Sökning: "funktionalismen"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet funktionalismen.

 1. 1. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christina Haglind; [2019]
  Nyckelord :markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. LÄS MER

 3. 3. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER

 4. 4. ”Den bekväma jungfrutypen är död” : Gestaltningen av hembiträden och hembiträdesfrågan i Idun 1920-1938

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Johansson; [2018]
  Nyckelord :Idun; hembiträden; tjänarinnor; hembiträdesfrågan; diskurstyper; gestaltning;

  Sammanfattning : I början av 1900-talet växte borgerliga yrken och allt fler ville ha hembiträden. Fram tills 1930 ökade även antalet hembiträden, sedan tog det stopp. Unga kvinnor från landet sökte sig allt mer till andra yrken med mer frihet. LÄS MER

 5. 5. Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Rodin Borne; [2018]
  Nyckelord :aktivitet; form; funktion; funktionalism; programmerade ytor;

  Sammanfattning : De senaste årtiondena har stora delar av Stockholm förtätats inåt. Parkmark tas i anspråk för vinsten av bostadsbyggande. Idealet går allt mer mot rutnäts- och kvartersstaden, vilket den funktionsuppdelade staden var en motreaktion på under 1920-talet. LÄS MER