Sökning: "modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet modernism.

 1. 1. Blomkrukans stilhistoria - konstant och skiftande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alva Wännerdahl; [2023-05-29]
  Nyckelord :kulturvård; trädgårdshantverk; blomkruka; planteringskruka; innerkruka; ytterkruka; ytterfoder; flowerpot; jardiniere; plantingpot;

  Sammanfattning : This work presents the different flowerpots that appear in our history, focused on antiquity, the late middle age/renaissance and the turn of the century 1900. Archeological finds of flowerpots from antiquity are centered around the Mediterainian sea. These flowerpots where fairly simple in design with the exeption of Minoan ornamental flowerpots. LÄS MER

 2. 2. Den fogliga fiktionsprosan : Nominalfrasen under det moderna genombrottet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2023]
  Nyckelord :korpusstilistik; det moderna genombrottet; modern nysvenska; modernism; språkförändring; fiktionsprosa; stilnivellering; colloquialization; Rosen på Tistelön; Psykologiska gåtor 3; Blå blommor; Tidens kvinnor; syntaktisk komplexitet; grafisk mening; nominalfras;

  Sammanfattning : Med avstamp i en korpus bestående av svensk fiktionsprosa utgiven 1809–1930 studeras språkförändring innan, under och efter det moderna genombrottet. Utifrån en hypotes om att förändringar sker framför allt på frasnivå kartläggs nominalfrasens utveckling med avseende på längd och komplexitet. LÄS MER

 3. 3. "Texten kommer genom handen" : En läsning av en metapoetisk huvudlinje i Helena Erikssons poesi

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Riisager; [2022]
  Nyckelord :Helena Eriksson; metapoetry; embodiment; materiality; agency; new materialism; phenomenology; media theory; Helena Eriksson; metapoesi; förkroppsligande; materialitet; agens; nymaterialism; fenomenologi; medieteori;

  Sammanfattning : To write is, in a certain sense, to experience the immaterial thoughts of one’s mind materialize in the becoming of scripture. Nevertheless, since early modernism, the writing of poetry has rarely been perceived as an unmediated transition of language, from the interior of the self to the material surface of writing. LÄS MER

 4. 4. Conflicts on Exploited Land

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anni Wagenius; [2022]
  Nyckelord :reindeer industry; Sami community; mining industry; green development; green colonization; exploitations; land use;

  Sammanfattning : The North of Sweden is undergoing what’s called a green revolution, where new exploitations arehappening in the name of green development and growth and within the frame of eco-modernism. Thisrevolution is viewed as the solution to many of our problems, one being the climate change, another beingthe de-population of many towns in the North, such as Gällivare. LÄS MER

 5. 5. Skogspromenaden - Masmo Mountain

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Adrian Andersson Martvall; [2022]
  Nyckelord :Housing; Million Programme; Masmo; nature; nature reserve; Gömmaren; Huddinge; Corbusier; modernism; subway; forest; postmodernism.;

  Sammanfattning : My thesis project zooms in on Masmo to the southwest of Stockholm. Specifically a subway exit, built on Masmo Mountain during the 1960s, but never finished. LÄS MER