Sökning: "livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 1401 uppsatser innehållade ordet livsstil.

 1. 1. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ami Ohlson; Anna Dörrich; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; life style; experiences; nursing; qualitative; Diabetes typ 2; livsstil; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Gäfvert; Olga Landén; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; Type 2; lifestyle change; diet; exercise; experience; selfcare; literature review; Diabetes Mellitus; Typ 2; livsstilsförändringar; kost; fysisk aktivitet; upplevelse; egenvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 (DMT2) är en allvarlig kronisk sjukdom som blir allt vanligare bland befolkningen. Obehandlad eller dåligt kontrollerad DMT2 kan leda till sena diabeteskomplikationer som skapar ett stort lidande för individen samt stora samhällskostnader. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet bland pensionärer : En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och dess betydelse för pensionärers hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Aging; lifestyle; physical activity; senior citizens; qualitative interviews; Fysisk aktivitet; kvalitativa intervjuer; livsstil; pensionärer; åldrande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patientundervisningens betydelse vid en förändrad livsstil för personer med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Rosberg; Hanna Bomberhult; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifestyle changes; Patient education; Person-centred care; Qualitative; Kvalitativt; Livsstilsförändringar; Patientundervisning; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som blir allt vanligare. Personer som diagnostiserats med sjukdomen behöver bryta gamla rutiner och tillämpa livsstilsförändringar som är anpassade för sjukdomen. För att kunna genomföra dessa livsstilsförändringar krävs kunskap om diabetes mellitus typ 2. LÄS MER