Sökning: "Firms"

Visar resultat 1 - 5 av 5729 uppsatser innehållade ordet Firms.

 1. 1. Key Factors Relationship with Capital Structure A quantitative study of Swedish listed real estate companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Berntsson; Daniel Andersson; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper describes the capital structure of listed real estate firms in Sweden between 2015 and 2021. The research question was formulated as “How does size, profitability, interest coverage ratio, growth, cost of debt and risk correlate with the capital structure of listed real estate companies in Sweden?”. LÄS MER

 2. 2. Selection Criteria In Governmental and Private Venture Capital - A comparison

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Evheden; Joel Gardestrand; Philip Gerber; [2023-02-27]
  Nyckelord :Decision criteria; Pre-investment; Venture capital; Swedish venture capital; Private venture capital; Governmental venture capital; and Comparison venture capital.;

  Sammanfattning : Companies have, during recent years, increased the amount of venture capital (VC) that they invest in smaller start-ups. Today, private venture capitalists (PVC) and governmental venture capitalists (GVC) have sensed the value of such investments. The available literature comparing the decision criteria between GVCs and PVCs is scarce. LÄS MER

 3. 3. Regional electricity price effect on industry location - Sweden’s 2011 electricity market split

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Hardless; Jordanos Sentayehu; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In November 2011, a reform split the Swedish electricity market into four price zones and made it possible for different parts of the country to have different electricity prices. For industries where electricity constitutes a large share of production costs, it may be preferred to be located in a zone where electricity prices are lower. LÄS MER

 4. 4. Covid-19s påverkan på produktivitet och arbetsförhållanden vid övergången till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Axelsson; Jennifer Österberg; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; remote work; work from home; hybrid work; working conditions; Covid-19; distansarbete; arbeta hemifrån; hybrid arbete; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Titel: Covid-19s påverkan på produktivitet och arbetsförhållanden vid övergången till distansarbete.   Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet företagsekonomi   Författare: Sofia Axelsson och Jennifer Österberg   Handledare: Arne Fagerström   Datum: 2023 - Januari   Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse för hur anställda upplever förändringen gällande arbetsförhållanden och produktivitet i redovisningsbyråer under Covid-19. LÄS MER

 5. 5. MONEYMAKER OR GLOBAL SAVER- Exploratory study on Sustainable Innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Benjamin Dawson Barker; Ziyue Ma; Zein Oubari; [2023]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Regional context; Regulation; Brand value; Innovative capabilities; Attractiveness as an employer;

  Sammanfattning : In recent years, both academia and practice have shown an increased interest in sustainable innovation. This new area is examined in the context of large enterprises in our qualitative multiple case study. This thesis thus contributes to a better understanding of the concept as well as the underlying variables that drive sustainable innovation. LÄS MER