Sökning: "A UPPSATS"

Visar resultat 1 - 5 av 11491 uppsatser innehållade orden A UPPSATS.

 1. 1. DÖR JAG SÅ DÖR JAG OCH DET FINNS INGET ATT GÖRA ÅT DET. En uppsats om rädslan för döden hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nathalie Bengtsson; Joanna Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :Döden; dödsångest; rädsla; unga vuxna; makt; terror management theory; identitet;

  Sammanfattning : This thesis examines young adults and their individual experiences of the fear of death and death anxiety. We also sort out what power it holds over them and how it affects their identities and everyday life. LÄS MER

 2. 2. En vårdande relation efter fysiska tvångsåtgärder – sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelqvist; Åse Millqvist; [2023-03-30]
  Nyckelord :Vårdande relation; sjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; tvångsåtgärd; fysiskt tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer då grundlagsskyddade fri- och rättigheter är begränsade. Att blir tvångsvårdad innebär att patienten får sin autonomi begränsad, personen har inte längre rätt att bestämma över sig själv. LÄS MER

 3. 3. ANSÖKNINGSTIDPUNKTEN ENLIGT MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN. Från vilken tidpunkt ska MAR börja tillämpas vid en nyintroduktion av aktier?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Hellberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds från vilken tidpunkt som aktörer på aktiemarknaden måste efterleva EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) vid en nyintroduktion av aktier. Svaret beror på hur formuleringen ”ansökan om upptagande till handel [... LÄS MER

 4. 4. FÖR ÖPPEN RIDÅ : OM KAMEROR FÖR UTSÄNDNING FRÅN RÄTTSSALEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Freudenthal; [2023]
  Nyckelord :Kameror i rättssal; kameror; Johnny depp; Amber Heard; Heard; Depp; tv-sändning;

  Sammanfattning : När den direktsända förtalsrättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp tog världen med storm var det till stor del tack vare att den hade godkänts för att filmas med hjälp av kameror för utsändning från rättssalen. Intresset för rättegången ökade i takt med att den fortskred. LÄS MER

 5. 5. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hammarsten; [2023]
  Nyckelord :urban design; rörelsemönster; gågator; Gehl; Malmö;

  Sammanfattning : Att röra sig i städernas gaturum till fots hör för många till vardagen men varför och hur rör man sig? Jan Gehls Life Between Buildings går igenom just detta och ger förklaringar på vad som lockar människor till gaturum men även hur människor beter sig i gaturummen. Denna uppsats syfte är att undersöka ifall Gehls teorier om livet mellan huskroppar stämmer överens med vad som händer på två av Malmös mest gångtrafikerade gator. LÄS MER