Sökning: "Asperger"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Asperger.

 1. 1. Finn dig själv på en vecka

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Beata Fabi Malsch; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här historien äger rum på Solgården, någonstans i Stockholmsområdet. Tiina är en terapeut som leder kursen "Finn dig själv på en vecka" för en grupp människor med psykiska sjukdomar. Detta år deltar sex personer: Ellen, som är ett tennisess men har diagnostiserats med schizofreni. LÄS MER

 2. 2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Simon Grandin; Sebastian Zelic; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; idrottsledare; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsbegrepp för diagnoserna, ADHD, ADD, Tourettes, Asperger, Autism och språkstörning. En undersökning från Riksförbundet Attention visade att barn med NPF inom föreningsidrotten tenderar att sluta tidigare än genomsnittet med föreningsidrotten, framförallt i åldern mellan 9 – 12 år. LÄS MER

 3. 3. Konsten att vara (o)normal : En fenomenologisk studie om att växa upp med Asperger syndrom

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Normark; [2019]
  Nyckelord :Asperger; autism; funktionsnedsättning; funktionsvariant;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to define the essential in how four persons with Asperger syndrome remember their childhood. As part of this purpose, the essay also refers to evince how these persons mobilise a collective memory and a historic consciousness. LÄS MER

 4. 4. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 5. 5. Mamma till en ungdom med Asperger : En grundad teori om livssituationen för föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom/autism nivå 1

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; autism; grundad teori; stigma; moderskap; föräldraansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte undersöktes det med utgångspunkt i gruppen; mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 1. LÄS MER