Sökning: "Asperger"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Asperger.

 1. 1. Konsten att vara (o)normal : En fenomenologisk studie om att växa upp med Asperger syndrom

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Normark; [2019]
  Nyckelord :Asperger; autism; funktionsnedsättning; funktionsvariant;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to define the essential in how four persons with Asperger syndrome remember their childhood. As part of this purpose, the essay also refers to evince how these persons mobilise a collective memory and a historic consciousness. LÄS MER

 2. 2. ASPERGER. IDENTITET OCH SJÄLVBILD MELLAN NORMALITET OCH AVVIKELSE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrom; avvikelse; identitet; normalitet; självbild; stigma; symbolisk interaktionism.Asperger s syndrome; deviance; identity; normality; self-image; stigma; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Antalet neuropsykiatriska diagnoser och antal personer som diagnostiseras har ökat de senaste året. Diagnostiseringen kan dock ha djupare betydelse och bidra till stigmatisering och utanförskap, men samtidigt medföra stöd och ge identitet och samhörighet. LÄS MER

 3. 3. Mamma till en ungdom med Asperger : En grundad teori om livssituationen för föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom/autism nivå 1

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; autism; grundad teori; stigma; moderskap; föräldraansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte undersöktes det med utgångspunkt i gruppen; mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 1. LÄS MER

 4. 4. The role of lightness in color discrimination among adults with autism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hana Choi; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrome · High functioning autism · Color vision · lightness · Adult;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Estudios de nivel superior en lenguas y estudiantes con síndrome de Asperger : Ventajas y desventajas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jenny Undin; [2018]
  Nyckelord :University studies; Foreign Languages; Spanish as a Foreign Language; Special Education; Functional Diversity; Asperger s Syndrome; Universitetsstudier; Främmande språk; Spanska som främmande språk; Specialpedagogik; Funktionsvariation; Aspergers syndrom; Estudios universitarios; lenguas extranjeras; español como lengua extranjera; educación especial; diversidad funcional; síndrome de Asperger;

  Sammanfattning : El siguiente estudio tiene como objetivo explorar la situación de los estudiantes con síndrome de Asperger en dos universidades suecas, concentrándonos en los estudios de lenguas extranjeras, específicamente de español. Por consiguiente, nos enfocamos solamente en las universidades que ofrecen programas de estudios vinculados a la enseñanza de lenguas. LÄS MER