Sökning: "close reading"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden close reading.

 1. 1. Grepp om begreppen IB-elevers användning av litteraturvetenskaplig terminologi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Sjölander; [2020-03-06]
  Nyckelord :literary terminology; poetry; International Baccalaureate; Language A Literature; upper secondary education; close reading;

  Sammanfattning : This study investigates the use of literary terminology in student poetry commentaries. 40 upper secondary school literature students on the International Baccalaureate Diploma Programme are asked to note down their obser-vations on a previously unseen poem, ”Utvandrarna” by Swedish poet Kjell Espmark (1972). LÄS MER

 2. 2. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER

 3. 3. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Preconceived Notions : A Literary Study of Moral Complexity in the Harry Potter Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :moral complexity; focalizer; narratology; preconceived notions; Harry Potter;

  Sammanfattning : This essay examines the use of the character Harry Potter as focalizer in the Harry Potter series. The objective is to see how Harry’s preconceived notions are caused by his inability to grasp moral complexity. The study is conducted by a close reading of the novels with the focus on the relationship between Harry and the character Severus Snape. LÄS MER

 5. 5. Vad är elementärt i Sherlock Holmes karaktär? – En komparativ analys av Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes och adaptionen av karaktären i TV-serierna Sherlock och Elementary

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Renner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study analyses the fictional character of Sherlock Holmes, both in his original representation in the stories by Sir Arthur Conan Doyle, and in two modern day televised adaptations, Sherlock and Elementary, both of which place the character of Sherlock Holmes in our day and time. The character of Sherlock Holmes is immensely popular to this day and the purpose of this essay is therefore to analyse the essential traits of the character, and to contrast them with the changes made in the adaptations, in order to find out how the character of Sherlock Holmes portrays the relationship between fiction and society. LÄS MER