Sökning: "Languages and Literatures"

Visar resultat 1 - 5 av 1996 uppsatser innehållade orden Languages and Literatures.

 1. 1. All You Need Is LOVE: Applying Conceptual Metaphor Theory to the Beatles' Song Lyrics - A Comparative Study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Simon Christensson; [2021]
  Nyckelord :CMT; Conceptual Metaphor Theory; Cognitive Linguistics; semantics; metaphors; metaphorical concepts; conduit metaphors; orientational metaphors; ontological metaphors; The Beatles; Lennon; McCartney; song lyrics; love; the mind; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay analyses conceptual metaphors in the Beatles’ song lyrics and observes how Lennon and McCartney’s use of metaphorical concepts evolved in the 1960’s. The study has an empirical and qualitative approach with quantitative elements, and employs the framework of Conceptual Metaphor Theory (CMT). LÄS MER

 2. 2. “A sickness that could kill a dozen pigs in a single day”: An ecocritical approach to Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Alexander Sloots; [2021]
  Nyckelord :Kazuo Ishiguro; The Buried Giant; Ecocriticism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay will analyze Kazuo Ishiguro’s fantasy (or anti-fantasy) novel The Buried Giant (2016) from an ecocritical approach, with the aspiration to commence an ecocritical dialogue regarding the novel, which, at the time writing this, is non-existent. The first part of the analysis examines the portrayal of nature in The Buried Giant. LÄS MER

 3. 3. The Squads relation till ”the Jurassic Jerk” : en retorisk studie om politiskt semantiskt våld på Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Max Kanakura; [2021]
  Nyckelord :Twitter; AOC; Squad; semantic violence; identity; rhetorical agency; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Twitter took off as a political tool with the 2016 election and it became a space for personal attacks directed to and between politicians. This study focuses on the Squad, four female politicians representing minorities and their use of Twitter in the months before the US election of 2020. LÄS MER

 4. 4. The Effect of No-da on Politeness in Japanese

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Annie Ingelsson; [2021]
  Nyckelord :no-da; politeness; Japanese language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the effect the no-da construction has on the politeness of two sentence types: requests and quotations followed by opinion. The purpose is, more specifically, to examine whether claims regarding the effect no-da has on these sentence types, made by Kuno (1973) and McGloin (1980), can be supported or not. LÄS MER

 5. 5. Utvandrarna vandrar in i klassrummet. Värdegrunds- och litteraturarbete i gymnasieskolans svenskämne.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ellen Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Utvandrarna; värdegrund; didaktisk potential; svenskämnet; litteraturundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum. LÄS MER