Sökning: "Languages and Literatures"

Visar resultat 1 - 5 av 2152 uppsatser innehållade orden Languages and Literatures.

 1. 1. Angela Carter's The Bloody Chamber through the Female Gaze

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Bällsten; [2023]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The discourse on Angela Carter’s The Bloody Chamber has primarily been focused on the feminist undertones of her neogothic fairy tale retellings. In this essay, I apply the male and female gaze to Carter’s collection, which are perspectives I believe previous research on Carter’s works has overlooked. LÄS MER

 2. 2. "Sound and Vision": Thomas Pynchon, Perception, and Transcendence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Viktor Ferdinand Kovács; [2023]
  Nyckelord :Perception; transcendence; auditory self; phenomenology; modalities of experience; perceptual mode; imaginative mode; Thomas Pynchon; Gravity s Rainbow; The Crying of Lot 49; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Previous studies of Thomas Pynchon’s works have made progress in defining numerous aspects of what could be construed as the Pynchonian worldview. However, they have mainly identified them in general, visual terms, separated from the level of the direct experience of his characters. LÄS MER

 3. 3. Dags att skärma av? Om översättning av particip, bisatser och utbyggda nominalfraser i fransk populärvetenskaplig text

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Klara Pettersson; [2023]
  Nyckelord :populärvetenskap; particip; bisatser; nominalfraser; klarspråk; översättningslösningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en översättning av tre franska populärvetenskapliga artiklar om skärmar och skärmberoende. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och de överväganden som gjordes inför översättandet. LÄS MER

 4. 4. Ordlöst motstånd: en retorisk actioanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Ida Berg; [2023]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "The poor men seem to be all in confusion" – Sojourner Truth, negativ lust och det sublimas paradox

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Theodor Bondestam; Andreas Aminoff; [2023]
  Nyckelord :Sojourner Truth; neo-aristotelisk analys; det sublima; Immanuel Kant; negativ lust; det sublimas paradox; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av begreppet sublimitet utveckla förståelsen för hur Sojourner Truths tal vid ett kvinnorättskonvent i Ohio 1851 fungerade argumentativt i sin kontext. För att nå en sådan förståelse gör vi en neo-aristotelisk analys och kompletterar den med en syn på talet utifrån begreppet "det sublima". LÄS MER