Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 4303 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. En ljusbåges energi och konsekvenser : Att öka säkerheten och belysa konsekvenserna vid en ljusbåge på Mörrums Bruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Robert Dahlskog; Martin Arnell; [2019]
  Nyckelord :Elunderhåll; ljusbåge; elsäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att uppmärksamma elriskerna med ljusbågar som i många fall glömts bort, vilka risker man utsätter sig för när man oskyddad rör sig i närheten av transformatorer och ställverk. Rapporten ger också en överblick av vad som behöver förbättras på Södra Cell Mörrum för att öka elsäkerheten och undvika elskador. LÄS MER

 2. 2. DATORSPELANDE - ETT HINDER ELLER ENMÖJLIGHET FÖR ELEVENS LÄRANDE I SKOLAN? En intervjustudie om storspelande elevers erfarenheter av sitt spelande och sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kerime Serpil Demirsü; [2018-08-28]
  Nyckelord :Datorspel; datorspelsberoende; dataspelande; datorspelsproblem; datorspel effekter; ungdomar datorer; computer video game addiction;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien har varit att undersöka problematiska datorspelsvanor hos unga vuxna och vad detta har inneburit för deras sociala liv och skolgång. I studien har följande frågeställningar behandlats: i/ vilken påverkan datorspelande har på skolarbetet, ii/vad som driver/motiverar datorspelandet, iii/ hur datorspelandet påverkar de dagliga rutinerna, hälsa och andra aktiviteter, iv/ hur skolorna hanterar elever med problematiskt datorspelande för att de ska klara skolstudierna. LÄS MER

 3. 3. ”Vad är det vi missar?” – En kvalitativ studie om elevers föreställningar om fysikämnet och dess innehåll utifrån ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Börgesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :fysik; intresse; engagemang; undervisning; fysikundervisning; samt genus;

  Sammanfattning : Det problem som behandlats i studien är i huruvida det finns en korrelation mellan eleversengagemang för fysikämnet och på vilket sätt eleverna föreställer sig fysikämnet och dessinnehåll. Studien syftar till att, med utgångspunkt i en historisk kontext, undersöka vilkaföreställningar elever har om fysikämnet, och på vilket sätt dessa kommer till uttryck i samtal. LÄS MER

 4. 4. Urban Microgrid Design : Case Study of a Neighborhood in Lisbon

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :João Rodrigues; [2018]
  Nyckelord :Microgrid; Distributed Energy Production; Smart Grid; Smart City; Urban; Renewables; Photovoltaic; Battery; Voltage; Dispatch; Energy Systems;

  Sammanfattning : Urban microgrids are smart and complex energy systems that help integrate renewables into our cities, turning our neighborhoods into partly energy self-sufficient hubs. Moreover, they create the space for electricity transactions between neighbors, transforming the former consumers into prosumers. LÄS MER

 5. 5. The impact of metallic cranial implants on proton-beam radiotherapy treatment plans for near implant located tumours : A phantom study on the physical effects and agreement between simulated treatment plans and the resulting treatment for near implant located cranial tumours

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Adam Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Proton-based Radiotherapy; Cranial implants; Titanium implants; Cancer treatment; metal streak artifacts.;

  Sammanfattning : Within the field of radiotherapy treatments of tumour diseases, the hunt for more accurate and effective treatment methods is a continuous process. For some years ion-beam based radiotherapy, especially the proton-beam based applications, has increased in popularity and availability. LÄS MER