Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 4269 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. Lärarstudenters utveckling av PCK vid deltagande i learning studies.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Carl Broman; [2019-07-02]
  Nyckelord :science teachers; pedagogical content knowledge; learning study; teacher students´ learning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur lärarstudenters PCK (pedagogical content knowledge) påverkas genom att delta i learning studies inom det naturorienterande ämnet fysik. Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställningar: • Hur resonerar lärarstudenter kring det ämnesinnehåll som de ska och har undervisat i och förändras det under learning studyn? • Hur resonerar lärarstudenter kring kritiska aspekter i början av studien respektive slutet av studien och hur förändras det under learning studyn? • Hur utvecklas studenternas Pedagogical Content Knowledge under arbetets gång? En fallstudie genomfördes för att kunna besvara undersökningens frågeställningar och uppnå syftet med undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Multiple Platform First : Design Guidelines for Multiple Platform Games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the two gaming platforms PC and Console and how the interfaces of games on these platforms could be designed more efficiently making it easier to release games on multiple platforms. In other words, how could the Multiple Platform First method look. LÄS MER

 3. 3. A Preliminary Design Study for a Small Passive Lead-bismuth Cooled Fast Reactor

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Chen Wang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vätgas som energilagringsmedium för energi från förnyelsebara energikällor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Linus Östergren; [2019]
  Nyckelord :Vätgas; Bränslecell; Elektrolysör; off grid;

  Sammanfattning : En omställning till ett mer hållbart samhälle pågår både nationellt och internationellt. Arbete läggs på att öka andelen förnyelsebara energikällor där solceller är en populär produkt. När effekttopparna och de förnyelsebara energikällorna ökar i det svenska stamnätet så skapas ett behov av att lagra stora mängder energi. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av nyckeltal för bestämning av dagsljusprestandan hos solskyddssystem för fasader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Linus Frisk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper a method for evaluating the performance of sunshades and the controlling of the sunshades is presented. The method evaluates the sunshades in the perspective of the availability of useful daylight over the year in the room where the sunshades are installed. LÄS MER