Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 1 - 5 av 4539 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 1. Investigation of the magnetic fields of a young Sun-like star ∏1 UMa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Lawen Ahmedi; [2020]
  Nyckelord :Magnetic field; star; young Sun; polarisation; Stokes vector;

  Sammanfattning : In astronomy, the Sun has an important role. It keeps the solar-system together and is thesource for life, heat, light and energy to Earth. As any other star or planet, the Sun has amagnetic field. The magnetic field of the Sun has a great impact on the Sun itself as well asits surrounding. LÄS MER

 2. 2. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 3. 3. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. Detection of relativistic electron bunches driven by few-cycle laser pulses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Adam Holgerson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. An overlapping mesh based splitting method for the incompressible Navier-Stokes equations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Karl-Johan Lundström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We present an overlapping mesh based splitting method for solving the incompressible Navier-Stokes equations on unfitted mesh settings. The developed method is based on Nitsche’s method for weakly imposing the interface condition between the overlapping meshes, and it uses a ghost penalty approach for stabilizing the cut elements produced by the mesh intersection. LÄS MER