Sökning: "Simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1874 uppsatser innehållade ordet Simulering.

 1. 1. Method Development & Analysis of Seals using FEM

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion

  Författare :Lovisa Svanborg Östlin; [2023]
  Nyckelord :FEM; guidelines; hyperelastic materials; hyperelastic material models; method development; seals; FEM; riktlinjer; hyperelastiska material; hyperelastiska materialmodeller; metodutveckling; tätningar;

  Sammanfattning : Hyperelasticity is a significant property of rubber, taken advantage of in engineering applications. A common application is the use of seals to prevent fluid transfer (liquid or gas) between solid regions. Volvo CE is often depending on external supplier when developing seals. LÄS MER

 2. 2. Wildfire growth modelling in Sweden - a suitability assessment of available data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Henrik Hagelin; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Geographic Information Science; Physical geography; Prometheus; WiSE-FASS; The 2014 Västmanland wildfire; Wildfire growth modelling; Wildfire suppression support; Wildfire behaviour; MESAN; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Wildfires are worldwide problems that stress societies by damaging their economies and they cause serious, sometimes fatal, health implications among the populations. In recent years, the rate of wildfire occurrence has increased as the global average temperature has risen. Because of global climate change, this rate is expected to continue rising. LÄS MER

 3. 3. Balkongsinglasningens inverkan på byggnadens energibehov och nyckeltal för olika energibesparingsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Reza Khavari; [2023]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Inglasade Balkonger; klimatzon; IDA ICE; Simulering; Modellering; Energibesparing;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn är de största energianvändarna i Sverige och därför har energieffektivisering i byggnader blivit en alltmer central fråga. Renovering med syfte att energioptimera byggnader är en ekonomisk investering och detta kräver ett bra underlag innan valet av effektiviseringsåtgärd. LÄS MER

 4. 4. Digital simulering, det dynamiska seminariet : Sjuksköterskestudenters upplevda effekter av lärande vid omställning till digitalt lärande och examination i scenariosimulering

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marcus Carnesten; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskestudenter; simulering; digital simulering; scenariosimulering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A study of circular business model for SMEs in the CNC machine tool field

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :TIM KRÜGER; YATING YANG; [2023]
  Nyckelord :Circular Economy; SME; Business Model; Modelling; Simulation; Sustainability; Cirkulär ekonomi; små och medelstora företag; affärsmodell; modellering; simulering; hållbarhet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop and evaluate a circular business model for SMEs in the CNC machine tool field. To make the thesis more in-depth and with higher practical values, a CNC tool supplier company, MAQ AB, is chosen as the case study company. LÄS MER