Sökning: "Simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1325 uppsatser innehållade ordet Simulering.

 1. 1. Från sjuksköterskestudent till novissjuksköterska - En strukturerad litteraturöversikt över effekterna av "high fidelity" simulering för sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Andersson; Luca Banga; [2019-08-01]
  Nyckelord :Simulation; Nursing student; High Fidelity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskestudenter upplever brist på kunskap gällande kognitiva och praktiska färdigheter, vilket kan leda till att de känner sig osäkra och har sämre självförtroende. Dessa känslor kan i sin tur leda till att studenterna känner sig oförberedda inför sitt framtida kliniska arbete, en osäkerhet som även kan påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera inne på operationssalen! -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Viktoria Mark; Erika Aliosman; [2019-06-20]
  Nyckelord :Communication; scrub nurse; operating room; patient safety;

  Sammanfattning : Background: A safe and careful way of working in the meeting between technology and patient is important. Non-technical skills such as team work and communication between the members of the operation team are fundamental to maintaining patient safety. LÄS MER

 3. 3. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 4. 4. Derivation of Improved K^0_L Response Uncertainty for use in the Jet Energy Scale Calibration at ATLAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Alexander Ekman; [2019]
  Nyckelord :kaon; neutral kaon; K^0_L; K_Long; klong; single-particle response; response; detector response; calorimeter; ATLAS; CERN; jets; trigger level analysis; TLA; physics list; Monte Carlo; MC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Standard Model of particle physics (SM) attempts to describe the fundamental particles and how they interact with each other. This model is however incomplete, as shown by various experimental observations. ATLAS is one of the experiments currently in operation at the Large Hadron Collider, which aims to search for new physics beyond the SM. LÄS MER

 5. 5. MRI Signals Simulation for Validation of a New Microvascular Characterization

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Aurélien Delphin; [2019]
  Nyckelord :MRI; fingerprinting; simulations; MRVox2D;

  Sammanfattning : Conventional MRI techniques are not convenient when it comes to study cerebral microvascularization due to the length of the scans needed. A technique called Magnetic Resonance Fingerprinting (MRF) is an excellent candidate to solve this problem as it requires much shorter scan durations. LÄS MER