Sökning: "Simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1460 uppsatser innehållade ordet Simulering.

 1. 1. Parameterskattning av spatiala klusterprocesser med en inblick i nervdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hanna Ekelund; Elsa Helle; Lirim Kadriu; Casper Opperud; Hanna Skytt; Samuel Thorén; [2020-07-01]
  Nyckelord :diabetesneuropati; minimum contrast-metoden; Monte Carlo-simulering; parkorrelationsfunktionen; Ripleys K-funktion; spatiala punktmönster; thomasprocessen.;

  Sammanfattning : Ny teknik har lett till möjligheten att ta fram detaljerade bilder på nerverna i ytterhudenmed hjälp av mikroskopi, vilket i sin tur avslöjat olika detaljer kring fördelningen av nervfibrer.Hos patienter med olika former av neuropati har det kunnat uttydas en större grad av klustringför nervtrådsändarna, jämfört med hos friska individer. LÄS MER

 2. 2. Kostnader av frekvensreglering på en kaplanturbin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Victor Burström; Ahmed Kashwan; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; Frekvensreglering; Slitage; Utjämning; Block Bootstrap; Variansanalys; Simulering;

  Sammanfattning : Spelplanen för energiproducenter kommer inom de kommande årtionden förändras och företagen kommer ställas inför stora utmaningar. Kärnkraften kommer att fasas bort till 2040 enligt ett Regeringsbeslut, något som kommer kräva en utbyggnad av de förnyelsebara energikällorna som vind- och solkraft. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av dricksvattendistribution : dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anton Thorstensson; [2020]
  Nyckelord :norrvatten; förbrukningsprognos; renvattenpumpar; högreservoarer; vattentorn; fyllnadskrav;

  Sammanfattning : This project investigates the efficiency of the water distribution system from Görväln's pumping station to Norrvatten's central consumption zone. The goal is to propose actions that lead to enhanced energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Fuktkontroll av en ventilerad platta på mark : Modellering i COMSOL Multiphysics 5.5

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Liljestrand; Viktor Lundell; [2020]
  Nyckelord :COMSOL; COMSOL multiphysics; Crawlspace; Suspended foundation; Crawler space; Crawling space; Mould; Mould growth; Moisture; Moisture balance; Ventilated slab on ground; VPM; Building technology; Lundell; Liljestrand; Ljubos; Ljusbo hyreshus; Ljusbo hyreshus AB; Air gap; Moisture content; Relative moisture content; critical relative moisture content; foundation; COMSOL; COMSOL multiphysics; Krypgrund; Torpargrund; Mögel; Fuktbalans; Fuktteori; Mögeltillväxt; Ventilerad platta på mark; VPM; Byggnadsingenjör; Byggnadsteknik; Liljestrand; Lundell; Ljusbo hyreshus; Ljusbo; Ljusbo hyreshus AB; Luftspalt; Fukthalt; Relativ ånghalt; Ånghalt; Kritisk relativ ånghalt; grundläggning;

  Sammanfattning : Krypgrunder i någon form har använts som grundkonstruktion i Sverige under långtid. Förr var det torpargrunder som med tiden blev isolerade krypgrunder och plintgrunder. Gemensamt för krypgrundskonstruktioner som är ventilerade med utomhusluft är att under sommarhalvåret blir det förhöjda relativa ånghalter. LÄS MER

 5. 5. Tågförares påverkan på simuleringRailsys-analyser vid simulering av ERTMS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Daniel Knutsen; [2020]
  Nyckelord :Railsys; ERTMS; ATC; kapacitet; gångtidsanalys; headwayanalys; punktlighetsanalys;

  Sammanfattning : This study has investigated the effects various effects that driver behavior has on the analyses and simulations carried out by the Swedish Transport Administration. By making assumptions about train drivers' braking ability - which has been modelled by braking percentage and implementing these in the same analysis methods that the Swedish Transport Administration use - the effect of how different driving behaviours affect the results of these analyses can be assessed. LÄS MER