Sökning: "Python"

Visar resultat 1 - 5 av 615 uppsatser innehållade ordet Python.

 1. 1. Matematiska såll och deras tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Nils Alexandersson; Erik Dagobert; Coën Lorcan Olofsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteorigenom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera endatorimplementation av Eratosthenes såll. I rapporten presenteras Eratosthenes generaliseradesåll, samt Bruns och Selbergs såll. LÄS MER

 2. 2. Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Ivehag; Tom Doran; Joakim Quach; Ludvig Jakobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer(SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar.Detta görs på ett praktiskt vis genom kapitel som ett efter ett presenterar grundläggande begreppsamt underbygger dessa med numeriska exempel. LÄS MER

 3. 3. Local and remote team cohesion effect on performance in the software industry

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexandre Martins; Karl-Johan Grahn; [2021]
  Nyckelord :software development; team cohesion; team performance; LSM; DEA; remote; local;

  Sammanfattning : Background:The COVID-19 pandemic forced many companies to transition to remote work, whichhas created a social distance among team members that may affect team performance. Altough previousstudies have examined the relationship of team cohesion and team performance, few have looked into thequestion whether remote work affects team performance. LÄS MER

 4. 4. Spatio-temporal drought characteristics in the Limpopo basin from 1918 to 2018 - A case study based on analysis of the Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sandra Domingos Sambo; [2021]
  Nyckelord :rdought; Standardized Precipitation Evapotranspiration Index; Limpopo River basin; Normalized difference vegetation index; Mann-Kendall Test; Correlation analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The identification of the characteristics of drought are of great importance in water resources planning and management. This study explored the characteristics of drought at Limpopo River Basin (LRB) from 1918 to 2018. LÄS MER

 5. 5. Predicting PV self-consumption in villas with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FABIAN GALLI; [2021]
  Nyckelord :Self-Consumption; photovoltaics; machine learning; solar energy; Random Forest; K-nearest neighbor; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linear regression; prediction; Egenanvändning; photovoltaics; maskininlärning; solenergi; Random Forest; K-nearest neighbors; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linjär regression; data-förutsägelse;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a strong and growing interest in solar power. In recent years, photovoltaic (PV) system installations have increased dramatically and a large part are distributed grid connected PV systems i.e. rooftop installations. LÄS MER