Sökning: "skolsegregation"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet skolsegregation.

 1. 1. Socioekonomisk bakgrund och dess påverkan på elevers skolframgång : En kunskapsöversikt om hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Berggren; Kalin Vi; [2021]
  Nyckelord :Geografisk hemvist; skolframgång; skolsegregation; socioekonomisk bakgrund; utbildningskapital; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att redogöra för hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång sett till tidigare forskning. Den tidigare forskningen som presenteras i kunskapsöversikten betonar en enighet om att socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolgång, vilket belyser att denna förståelse kan vara viktig att bära med sig inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Från “orten” till akademisk framgång : En kvalitativ studie om upplevelser av ungdomars skolmiljöbyte från resurssvaga grundskolor till resursstarka gymnasieskolor i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Stefhan Llanes García; [2021]
  Nyckelord :Free school choice; high school election; school segregation; equality; education; Fritt skolval; gymnasieval; skolsegregation; likvärdighet; utbildning;

  Sammanfattning : This study examines young people’s subjective experiences of changing school environments from resource-poor primary schools to resource-rich upper secondary schools in Stockholm. Previous statistics show that resource-poor primary schools located in the most socio-economically vulnerable parts of the city have the lowest grade point average and lower educational quality/standards. LÄS MER

 3. 3. The Programming Citizen: införandet avprogrammering i gymnasietsmatematikundervisning ochexkludering : införandet avprogrammering i gymnasietsmatematikundervisning ochexkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Gerdau; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att analysera om införandet av programmering imatematikundervisningen enbart i studieförberedande linjer på gymnasiet exkluderaryrkeselever från en relevant kunskap. För att förstå vad som menas med viktig kunskapanvänds Basil Bernsteins teori om vertikala och horisontella kunskapsstrukturer. LÄS MER

 4. 4. En internt segregerad skola : En kvalitativ studie utifrån elevernas egna upplevelser på Klaraskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Bertil Andersson; Jesper Svedlind; [2020]
  Nyckelord :School segregation; social background; territorial stigmatization; social environment; integration; school environment; Skolsegregation; social bakgrund; territoriell stigmatisering; social miljö; integration; skolmiljö;

  Sammanfattning : This qualitative essay has been performed on the secondary school Klaraskolan in Halmstad. The school has two defined groups that derive from two separate, different and homogenous schools. LÄS MER

 5. 5. I strävan för en likvärdig skola : En kvalitativ studie om skolsegregation i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Noman Noore; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolsegregation är ett växande samhällsproblem. Skillnaden mellan skolor har ökat. Denna studie har som avsikt att undersöka hur Göteborgs stad arbetar för att motverka skolsegregation. LÄS MER