Sökning: "statistisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade orden statistisk analys.

 1. 1. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 2. 2. En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Blomqvist; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kultur; Kollektivistisk; Individualistisk; Äldre; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. LÄS MER

 3. 3. Relativ ålderseffekt och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan elevers relativa ålder och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Albin Berg; Douglas Askman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose of study This quantitative cross-sectional study aimed to explore the relationship and differences between time of birth and students’ Sense of Coherence (SOC) in physical education within the Swedish upper secondary school. Previous research has proven a connection between annual time of birth and success in sports and school, which is termed Relative Age Effect in research and means that relatively older students and athletes possess a higher probability to reach success. LÄS MER

 4. 4. En enkätstudie om pensionärers matpreferenser i relation till internationella matkulturer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sam Hjertberg; Lisa Allvin; [2022]
  Nyckelord :Matpreferenser; pensionär; matkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilken mat individer väljer är komplext och påverkas av många faktorer. Det har under senare decennier setts ett ökat urval av mat från andra kulturer i Sverige. Globalisering, turism, invandring samt tillgängligheten till media och internet kan tänkas bidra till ökad exponering för internationellt inspirerad mat. LÄS MER

 5. 5. Developing a supervised machine learning model for an optimised aluminium addition based on historical data analytics, for clean steelmaking

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Arun Kumar Thakur; [2022]
  Nyckelord :Clean steelmaking; Data analytics; De-oxidation; Machine learning; Ren ståltillverkning; Dataanalys; Deoxidation; Maskininlärning;

  Sammanfattning : De-oxidation is an important process in clean steelmaking. Al (Aluminium) is mainly used as de-oxidant and controls the final oxygen content and impact the sulphur removal in steel. Adding optimum amount of Al is critical for steel cleanliness and to reduce cost. LÄS MER