Sökning: "Media"

Visar resultat 1 - 5 av 15554 uppsatser innehållade ordet Media.

 1. 1. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
  Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosammalivsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgänglighetentill energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsomövervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER

 2. 2. The Dissatisfied Right:A Micro-Level Analysis of Political Dissatisfaction in Supporters of the Populist Radical Right in Rural East Germany

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Franziska Höhne; [2021-10-14]
  Nyckelord :political dissatisfaction; populism; PRR; electorate; AfD; east Germany;

  Sammanfattning : Contemporary election results of the populist radical right (PRR) reveal significant spatial variation of PRR support within countries. To a large extent, this variation is believed to be based on local and regional differences within the PRR’s electorate, which calls for the inclusion of micro-level analyses in our study of the PRR. LÄS MER

 3. 3. CLIMATE CHANGE AND IDEOLOGY - Are climate change narratives affected by ideology?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Runge; [2021-10-13]
  Nyckelord :Climate Change; Narratives; editorial; media; ideology;

  Sammanfattning : Media's framing can arguably affect how media consumers view causes, consequences, and solutions of different social issues such as climate change. Likewise, newspaper editorials have different ideas and approaches to climate change, which may be influenced by their ideological positions. LÄS MER

 4. 4. MERITOKRATI OCH POLITISERING I SVENSK FÖRVALTNING En studie av styrelseutnämningar till Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Svensson; [2021-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker olika regeringars tillsättningar av ledamöter i myndigheterna arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsförmedlingens ledningar. Fokuseringen har varit kring ledamöternas politiska bakgrund samt deras utbildningsbakgrund. LÄS MER

 5. 5. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER