Sökning: "Produktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1009 uppsatser innehållade ordet Produktivitet.

 1. 1. Hur kombineras hög produktivitet och kvalitet på snabbmatsrestauranger?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Ahl; Måns Medin; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Impact of Hybrid Work on Productivity: Understanding the Future of Work : A case study in agile software development teams

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Tran; [2022]
  Nyckelord :Agile Software Development; Software Development Teams; Productivity; Hybrid work; Agil utveckling; Mjukvaruutveckling; Team; Produktivitet; Hybrid arbete;

  Sammanfattning : Organizations has become more hybrid enabling the workers to work partially from the office and partially from home. As remote work was found to have an impact on team collaboration, communication, productivity, and performance, concerns have been raised about Agile Software Development (ASD) teams working remotely. LÄS MER

 3. 3. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Nyckelord :Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Sammanfattning : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Hur medarbetares motivation påverkas av omorganisationer i en komplex och föränderlig värld : En fallstudie av en stabsenhet på ett tjänstemannakontor i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonas Rohdin; Linnéa Grann; [2022]
  Nyckelord :Omorganisation; Förändring; Motivation;

  Sammanfattning : I takt med att världen blir mer globaliserad ökar kraven på förändring vilket innebär fler omorganisationer (Braun et al. 2017). LÄS MER

 5. 5. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER