Sökning: "youths"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 3. 3. “IF WE HAVE THE SEX PURCHASE LAW, WE MUST BE PREPARED TO HELP” - How some of Sweden’s social services work with youths having sex for compensation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Klara Wefer; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to look into how some social workers in Sweden view their work with youths having sex for compensation with regards to the feminist ideas that the law on buying sex expresses. Swedish studies have shown that most of the youths having sex for compensation started when they were 13-14 years old. LÄS MER

 4. 4. Skolkurativa perspektiv på att främja psykisk hälsa : Att hantera och hanteras i skolans dramaturgi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marinette Kindeland; [2020]
  Nyckelord :School social work; youth mental health; health promoting work; mental illness prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Marinette Kindeland Title: School Social Work’s perspective on Promoting Mental Health – to be handled and to handle in the School Dramaturgy Supervisor: Alexandru Panican Assessor: Anna Angelin From the 1980s until today, a doubled number of youths are suffering from mental illness in Sweden. One of the most important institutions that meet and socialize young people, are schools. LÄS MER

 5. 5. Att använda sig själv som verktyg : En kvalitativ studie om kuratorers arbete med ungdomars sexualitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabella Khoshaba; Ariel Jogfors; [2020]
  Nyckelord :Pornography; youth clinic; sex; Kurator; sex; porr; pornografi; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how counsellors working in youth clinics use their professional role in conversations with youths regarding questions about sexuality and pornography, as well as how sexuality in relation to pornography is constructed in the meeting between the counsellor and the youth. Our chosen method for gathering our empirical material was semistructured interviews held with counsellors working in youth clinics. LÄS MER