Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap emma"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap emma.

 1. 1. Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett humanistiskt specialbibliotek : En domänanalytisk studie över Vitterhetsakademiens biblioteks verksamhet och samling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Wallin; [2017]
  Nyckelord :Cultural heritage; Domain analysis; Discourse analysis; Knowledge organization; Special library; Library and information science; Kulturarv; domänanalys; diskursanalys; kunskapsorganisation; specialbibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to carry out a contextual analysis based on Birger Hjørland’s socio-epistemological theory and thereby create a coherent picture of Vitterhetsakademiens biblioteks (KVHAAB) activities, collection and knowledge organization from a historical perspective. The questions that are analyzed in this paper are how the knowledge organization, classification and search capabilities correspond to the goals that KVHAAB has set for the institution. LÄS MER

 2. 2. Informationshantering hos personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : Hur personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hanterar och bearbetar information i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Aronsson; Emma Arnehov; [2013]
  Nyckelord :Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter; Ordblind; Biblioteks- och informationsvetenskap; Informationshantering; Informationsförmedling; Informationsförsörjning; Yrkesverksam; Arbete; Kompetens; Samspel; Arbetssätt; Svårigheter; Hjälpmedel; Kompensatoriska hjälpmedel; Alternativa verktyg; Metoder; Strategier; Kommunikation; Likvärdhet; Tillgänglighet; Skam; Självförtroende;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how individuals with reading- and writing disabilities and dyslexia handle their information need in the workplace. The method that has been used is a qualitative study made with interviews with individuals who have these problems, to see how they think and feel about the flow of information on their everyday basis. LÄS MER

 3. 3. Skolbiblioteket : definition och användning: en innehållsanalys av gymnasieskolans styrdokument 2012

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Emma Linnea Magnusson; [2013]
  Nyckelord :styrdokument; definition; dimensioner; skolbibliotek; svensk gymnasieskola; samhällsfunktioner; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to systematically describe and map how authorities define the school library and its function based on the current policy documents for the Swedish upper secondary school. The study is guided by the following questions: • What dimensions does the school library have according to the explicit definitions, descriptions and requirements? • What implicit arguments, references and unspoken assumptions about the school library and its role, function and significance can be derived? The study is delimited to the national policy documents, which have been divided into two groups – structural and teaching focused – corresponding to the two questions above. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet, Läsförståelse och Skapande förräderi, eller, Den nutida svenska läsarens möjligheter att förstå de litterära allusionerna i Jane Austens romaner

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Emma Eronson; [2012]
  Nyckelord :litteratursociologi; Jane Austen; Escarpit; hermeneutik; allusioner; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to investigate the modern Swedishreader’s possibilities to understand the literary allusions in Jane Austen’sfirst three novels in light of young people’s decreasing readingand understanding of classic literature. This is done by examining historicaloverviews of literature written in Swedish, curriculums forliterature courses at three Swedish universities and library holdings inSwedish libraries, both public and academic. LÄS MER

 5. 5. ”Att vara där människor är” En kvalitativ studie av sex folkbiblioteks användande av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Maria Klanac; Emma Nicklasson; [2012]
  Nyckelord :sociala medier; Internet; Facebook; interaktion; Web 2.0; folkbibliotek; bibliotekarier;

  Sammanfattning : The objective of this bachelor thesis is to examine how some larger Swedish public libraries reason about the use of social media as part of their activities and outreach. To attain the purpose three research-questions were established; why does the public library use social media? How does the public library utilize social media? What extra value do librarians believe that use of social media can add to the libraries’ function? The methodology used in the thesis is qualitative interviews. LÄS MER