Sökning: "kvinnors hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1395 uppsatser innehållade orden kvinnors hälsa.

 1. 1. FYSIOTERAPEUTISKA INTERVENTIONER VID VULVODYNI. En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Jagersjö; Marianne Dester; [2022-01-24]
  Nyckelord :Vulvodyni; smärta; sexuell livskvalitet; fysioterapeutiska interventioner; kvinnors hälsa;

  Sammanfattning : Det finns fysioterapeutiska interventioner som verkar kunna ge smärtlindring och på så sätt förbättra sexuell livskvalitet hos kvinnor med vulvodyni över tid. På grund av studiernas heterogenitet och metodologiska brister bedöms slutsatsen ha begränsat vetenskapligt värde, därför behövs fler välgjorda studier som undersöker fysioterapeutiska behandlingar vid vulvodyni. LÄS MER

 2. 2. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av stöd i samband med cervixcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Scholey; Arbenita Osmani; [2022]
  Nyckelord :Cervixcancer; Experiences; Support; Suffering; Cervixcancer; Upplevelser; Stöd; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer är ett globalt hälsoproblem och fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. Beroende på vilket cancerstadium kvinnorna befinner sig i erbjuds olika behandlingsalternativ. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt och har ansvar att stötta och informera kvinnor som drabbats av cervixcancer. LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Loord; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Även om de flesta svenskar mellan 16 och 84 år uppger att de har ett bra välbefinnande är psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem. Orsakerna till psykisk ohälsa varierar, men sociala medier framkommer sig vara en av de bidragande faktorerna. LÄS MER

 5. 5. Maternella komplikationer vid flerbörd : Hur skiljer sig graviditetskomplikationer och förlossningssättvid flerbörd jämfört med enkelbörd? - en populationsbaserad registerstudie av förstföderskor i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Marita Sahlsten; Sofia Hammerling; [2022]
  Nyckelord :single birth; multiple births; maternal morbidity; maternal complications; mode of delivery; : enkelbörd; flerbörd; maternell morbiditet; maternella komplikationer; förlossningssätt;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, annually, approximately 1,5% out of 115 000 newborns are twins. Itis widely documented that multiple gestation pregnancy contributes to an increased risk of maternal morbidity. Nevertheless, the direct impact of multiple gestation on some maternal complications remains debated. LÄS MER