Sökning: "kvinnors hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1639 uppsatser innehållade orden kvinnors hälsa.

 1. 1. Mitt före detta underbara underliv - Kvinnors sexuella hälsa efter förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Fresker; Ida Jakobsson; Christina Luhr; [2024-02-02]
  Nyckelord :förlossningsbristning; kvinnor; post partum; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en grundläggande komponent för den upplevda hälsan. En förlossningsbristning drabbar majoriteten av alla kvinnor som föder barn och har visat sig kunna påverka såväl kvinnans fysiska som psykiska hälsa. LÄS MER

 2. 2. Let’s talk about sex - En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av sexuell lust och intimitet efter barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Eriksson; Hannah Fällman; Martina Larsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :SRHR; sexuell lust; intimitet; barnafödande; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är avgörande för välbefinnandet samt att relationer med en öppen kommunikation om sexualitet är nödvändig för att främja den. Efter barnafödande står kvinnor ofta inför fysiska och känslomässiga utmaningar, vilket kan påverka sexuell lust och ofta leda till förändringar i sexlivet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av hur deras sexuella hälsa har påverkats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatoumata Konte; Serena Goitom; [2024]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Breast cancer; Sexual health; Sexuality; Body image; Relationships; Cancer treatments; Patient experience; Literature review; Bröst neoplasmer; Bröstcancer; Sexuell hälsa; Sexualitet; Kroppsuppfattning; Relationer; Cancerbehandlingar; Patientupplevelse; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sexuell hälsa beskrivs som frånvaro av sjukdom och dysfunktion. Det påverkas av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet. Sjuksköterskans roll och ansvarsområde riktar sig i omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter genomgången bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Levone Björk; Ella Öberg; [2024]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; sexuell hälsa och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor där många överlever. Däremot kan behandlingen ge svåra biverkningar och ibland bestående symtom. Detta kan påverka hälsan vilket i sin tur kan påverka den sexuella hälsan. LÄS MER

 5. 5. Upplevd direkt effekt av koffein på energinivå och ansträngning under träning hos unga, friska, träningsvana kvinnor : Single Subject Experimental Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alva Eriksson; Elisa Inguscio; [2024]
  Nyckelord :Caffeine; energy drink; exercise; menstrual cycle; women.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier är överens om att koffeinet har positiv inverkan på prestation under träning. Emellertid är kvinnor underrepresenterade i forskningsområdet, i synnerhet när det kommer till den hormonella påverkan som menstruationscykeln (MC) kan ha på träningen och de upplevda energi- och ansträngningsnivåerna. LÄS MER