Sökning: "Breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade orden Breast cancer.

 1. 1. Evaluating image analysis techniques for ultrasound optical tomography in breast tissue

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Henrik von Friesendorff; [2023]
  Nyckelord :ultrasound optical tomography; Monte Carlo light simulation; image reconstruction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in the world today and early detection is crucial to minimize the mortality. ”Ultrasound optical tomography” (UOT) is a method under development for deep tissue imaging. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linn Almqvist; Viktoria Hagstedt; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; mastektomi; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är bröstcancer en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Var tionde kvinna i Sverige riskerar att utveckla bröstcancer innan de fyller 75 år. Mastektomi är ett ingrepp där hela bröstet med tumören avlägsnas kirurgiskt.Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Rosén; Lisette Ahlstedt; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; nursing; personcentered-care; sexual health; women; bröstcancer; kvinnor; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Behandling utav bröstcancer kan vara kirurgisk, farmakologisk och radiologisk. Fysiska och psykiska besvär kan uppkomma till följd av behandling, vilket kan påverka sexuell hälsa. LÄS MER

 4. 4. Mammografi och utrikesfödda kvinnor : En kvantitativ studie om orsaken till att utrikesfödda kvinnor inte gör mammografiundersökningen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fatuma Mohamed Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Breast cancer; Examination; Foreign-born; Health; Mammography screening; women;

  Sammanfattning : Background: This thesis concerns mammography screening and foreign-born women. In several different social arenas, it has been discussed that foreign-born women visit mammography screening to a lesser extent than women born in Sweden. Breast cancer is a common form of cancer and is mostly found through mammography screening. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelse av stöd i bröstcancervården: Enkamp i ensamhet med en önskan om att bli sedda och få stöd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Filippa Engvall; Maja Hellstrand; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; nurse; person centered nursing; relative; support. ; Anhörig; bröstcancer; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stöd. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar. År 2019 diagnostiserades cirka 150 av 100 000 kvinnor med bröstcancer i Sverige. Därmed möter sjuksköterskor allt fler anhöriga som behöver stöd i att hantera en bröstcancerdiagnos. LÄS MER