Sökning: "Breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden Breast cancer.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jolina Green; Frida Marthinsson; [2020]
  Nyckelord :a development of coping strategies; a sense of security; an uncertain future; breast cancer; care relationship; comprehensive view; experience; health; life world; loneliness; meaning and context; nurse; women; bröstcancer; en känsla av trygghet; en oviss framtid; en utveckling av copingstrategier; ensamhet; helhetssyn; hälsa; kvinnor; livsvärld; mening och sammanhang; sjuksköterska; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att insjukna i bröstcancer påverkar hela individens livsvärld, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det behövs fler studier som visar hur dessa individer upplever sin situation. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och upplevd fatigue hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Anna Hansson; Nicole Marsnäs; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; fatigue; physical activity; time since diagnosis; Bröstcancer; fatigue; fysisk aktivitet; sjukdomsduration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka. Bröstcancer är den vanligaste  bland kvinnor, ungefär var tredje kvinna drabbas. Biverkningarna av cancerbehandlingar är många, en av de vanligaste är fatigue som försämrar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 4. 4. Förändras bröstcancerdrabbade kvinnors livskvalité efter en mastektomi? : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kaisu Mertala; Lina Berntsson; [2020]
  Nyckelord :mastectomy; breast cancer; quality of life; coping; mastektomi; bröstcancer; livskvalité; livshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i världen och orsakar flest cancerrelaterade dödsfall. I Sverige insjuknade 7558 kvinnor i bröstcancer under 2016. Ungefär hälften av alla bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår mastektomi som behandlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Psykisk hälsa hos bröstcanceröverlevare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ahmed Soliman; Sadir Mahdi; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Bröstcanceröverlevare; Depression; Kvinnor; Ångest; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar globalt cirka en miljon kvinnor i bröstcancer och antalet insjuknanden har ökat, men samtidigt så har överlevnadsprognosen förbättrats till följd av forskningsframsteg. Onkologiska behandlingar är långa och innebär både fysisk och psykisk påfrestning för den drabbade. LÄS MER