Sökning: "Women"

Visar resultat 1 - 5 av 12459 uppsatser innehållade ordet Women.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande vid endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Carlbaum; Fanny Svensson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; endometrios; kunskap; kvinnor; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder och kan skapa komplexa symtom samt stor livspåverkan. Därmed har sjuksköterskan en central roll i vårdmötet för att möjliggöra en trygg och god omvårdnad. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdens bemötande. LÄS MER

 2. 2. Looking into the black box: The roles of development workers in enhancing climate resilience and gender equality for ethnic minority women through the EmPower project in Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hong Hanh Nguyen; [2022-01-18]
  Nyckelord :feminist political ecology; development workers; climate change; gender equality; ethnic minorities; Vietnam;

  Sammanfattning : The climate change-gender nexus has increasingly become the arena in which adaptation interventions take place. One such intervention is the EmPower program in the Asia-Pacific region by UN Women and UNEP. This research is a case study on how one program component on women’s renewable energy entrepreneurship is implemented in Vietnam. LÄS MER

 3. 3. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Hiding in Plain Sight : A Gynocritical Reading of Rochester’s Narrative in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Hennig; [2022]
  Nyckelord :Jean Rhys; Wide Sargasso Sea; Elaine Showalter; gynocriticism; psychoanalysis; postcolonialism; feminism; cultural theory; Edward Rochester; consciousness; narrative;

  Sammanfattning : This essay is the result of a close-reading of the male protagonist’s narrative in Jean Rhys’s novel Wide Sargasso Sea (1966). His narrative was examined through an interpretive lens layered with a combination of several critical onsets that form the pillars of Elaine Showalter’s theory of a metaphysical female crescent outside of male consciousness. LÄS MER