Sökning: "social workers"

Visar resultat 1 - 5 av 4037 uppsatser innehållade orden social workers.

 1. 1. Menstrual rights are human rights - a qualitative study about period poverty among homeless Roma in Stockholm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Britta Dohmen; Britta Dohmen; [2023-11-03]
  Nyckelord :period poverty; menstruation; vulnerable EU citizens; Roma; Stockholm; feminism;

  Sammanfattning : In the past decade, period poverty has gained more attention in international research. However, in Sweden the issue is still neglected which results in a complete absence of scientific research. Period poverty is not exclusively a phenomenon in low-income countries but is present around the globe. LÄS MER

 2. 2. KVINNLIG ARBETSMIGRATION: Srilankesiska kvinnors arbetsmigration: En kvalitativ studie om motiv, erfarenheter och utfall.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Mathilda Schill; [2023-10-26]
  Nyckelord :Migration; kvinnlig arbetsmigration; feminisering av arbetsmigration; pushoch pullfaktorer; remitteringar; könsskillnader; kulturell anpassning; egenmakt;

  Sammanfattning : This study examines the motives, experiences, and outcomes of female international labor migration in Sri Lanka. It emphasizes the significance of understanding personal motives and experiences, as well as how these experiences have influenced the women's perceptions of their migration decisions. LÄS MER

 3. 3. BBIC i ljuset av tre styrlogiker – En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever BBIC som styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Thuresson; [2023-09-13]
  Nyckelord :BBIC; standardiserade arbetssätt; styrning; socialtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare upplever det standardiserade arbetsverktyget BBIC som styrning. Närmare bestämt undersöker studien hur socialsek-reterare upplever och förhåller sig till BBIC som styrningsinstrument. LÄS MER

 4. 4. Skydds- och riskfaktorer för empatitrötthet bland socialarbetare – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Bergstedt; Ann-Kathrin Wikberg; [2023-06-26]
  Nyckelord :empathy; empathy fatigue; social work; risk factors; protective factors;

  Sammanfattning : Social work is characterized by work with people who are vulnerable or traumatized which requires the professional to have an empathic ability. However, there are signs that the empathic approach and the social workers' close work with traumatized people can lead to stress and result in a negative physical and psychological impact, like empathy fatigue. LÄS MER

 5. 5. Att vara emotionellt intelligent - Den hårfina linjen mellan att påverkas för mycket och för lite En kvalitativ studie om professionellas upplevelser och hantering av känslor i arbetet med våldsutsatta barn på Barnahus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ermira Bushi; Emma Olsson; [2023-05-31]
  Nyckelord :barnahus; professionals; child abuse; emotions; coping strategies; professionalism;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to reach a deeper understanding of the complexity considering the emotions of professionals working with abused children within the Swedish Barnahus (a model for multidisciplinary work coordinating investigation and treatment for children who may have been abused). As a part of the aim, this study also ambition to highlight the multidisciplinary work that takes part in Barnahus. LÄS MER