Sökning: "ethical issues"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden ethical issues.

 1. 1. Riktlinjer för utvärdering av tidigare konserveringar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alissa Anderson; [2019-11-04]
  Nyckelord :conservation ethics; evaluation; previous conservation treatments; quality;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019/34.... LÄS MER

 2. 2. Stress och copingstrategier i relation till patientsäkerhet – En systematisk litteraturstudie från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Widfeldt; Jenny Ulldal; [2019-06-20]
  Nyckelord :Systematisk litteraturstudie; stress; copingstrategier; patientsäkerhet; intensivvårdssjuksköterskan;

  Sammanfattning : Background: The intensive care nurse is daily exposed to work-related stress. Stress is areaction to a stimulus and in order to not suffer from negative consequences of stress, copingstrategies are required. In the absence of coping strategies, the intensive care nurse candevelop health issues. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 4. 4. How to Leverage Text Data in a Decision Support System? : A Solution Based on Machine Learning and Qualitative Analysis Methods

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Shuren Yu; [2019]
  Nyckelord :DSS; Big Data; Machine Learning; Perplexity; Innovation;

  Sammanfattning : In the big data context, the growing volume of textual data presents challenges for traditional structured data-based decision support systems (DSS). DSS based on structured data is difficult to process the semantic information of text data. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Places that Language and Nature Converge. Ethics and Aesthetics in Jody Gladding’s Poetry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Kristina Csiki Helg; [2019]
  Nyckelord :Jody Gladding; ecocriticism; ecopoetry; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The need for sustainable solutions to the negative state of the Earth is urgent. Ethical choices need to be made and humanity’s endowed imagination needs to be employed to find creative ways ahead. LÄS MER