Sökning: "samtycke"

Visar resultat 1 - 5 av 783 uppsatser innehållade ordet samtycke.

 1. 1. HANDLINGSUTYMME- HINDER ELLER STÖD TILL KLIENTER : En kvalitativ undersökning om socialarbetarnas upplevelser av sitt handlingsutrymme i arbetet med kvinnor som utsätts för ekonomiskt våld

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andrea Diaz Toribio; Narges Alwahib; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker socialsekreterarnas upplevelser av sitt handlingsutrymme när det gäller att ge stöd till kvinnor som har utsatts för ekonomiskt våld inom ramen för våld i nära relationer. Studiens syfte ämnar belysa de förutsättningarna socialsekreterarna har i att ge stöd till de ekonomiskt utsatta kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Vilka träningsmetoder används för anfallsspelet i herrallsvenskan? : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hampik Morad; [2024]
  Nyckelord :Fotbollsträning; Träningsmetodik; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka träningsmetoder som elitfotbollstränare i herrallsvenskan använder i sina träningar för att överföra sina principer inom anfallsspelets olika skeden till sina spelare. Frågeställningar ·   Hur tränar elitfotbollstränare i allsvenskan skedet speluppbyggnad? ·   Hur tränar elitfotbollstränare i allsvenskan skedet komma till avslut och göra mål? ·   Hur tränar elitfotbollstränare i allsvenskan skedet kontring? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka träningsmetoder som tränarna använder för att träna anfallsspel. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med sexualundervisning i religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Diko; Mohamed Hussein Sharif; [2024]
  Nyckelord :elever; lärare; religion; relationer; samtycke; sexualitet; sexualundervisning; skola; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : This study explores the complexity of sexual education within the curriculum of religious studies. It examines various aspects such as student well-being, teacher perspectives on instruction, and parental attitudes toward the subject. LÄS MER

 4. 4. “Det här är liksom hjärnkirurgi fast med psykologi” En kvalitativ analys av terapeuters upplevelser av att bedriva psykedelisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Brodell; Emil Kling Ek; [2024]
  Nyckelord :psychedelic; psychotherapy; phenomenology; qualitative and ethics; psykedelisk; psykoterapi; fenomenologi; kvalitativ och etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändrade medvetandetillstånd tycks alltid ha fascinerat människor och psykoaktiva växter och svampar har använts i ceremoniella och medicinska syften världen över i århundraden. Psykedeliska substanser beskrivs i aktuell forskning inducera icke-ordinära medvetandetillstånd som tar sig uttryck i form av förvrängd kognition och perception, starka känslopåslag samt mystiska och svårbeskrivliga upplevelser. LÄS MER

 5. 5. ATT MÖTA FLERSAMMA KLIENTER: EN REFLEXIV TEMATISK ANALYS AV PSYKOLOGERS BERÄTTELSER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Brandt; [2024]
  Nyckelord :Consensual non-monogamy; monogamy norm; psychological treatment; treatment; reflexive thematic analysis; Flersamhet; consensual non-monogamy; CNM; monogaminorm; psykologisk behandling; bemötande; reflexiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Flersamhet är ett svenskt begrepp som beskriver personer som lever polyamoröst, i öppna relationer eller på andra sätt har icke-monogama relationer med samtycke. Vårt samhälle har en väldigt stark monogaminorm som ofta påverkar personer som lever utanför den på ett negativt sätt. LÄS MER