Sökning: "kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 15060 uppsatser innehållade ordet kvinnor.

 1. 1. Orsaker till varför kvinnor avstår från mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tania Ewat; Sandra Isfahani; [2023-05-10]
  Nyckelord :Mammografiscreening; kvinnor avstår; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakrund: Mammografi är den ledande undersökningen för upptäckt av bröstcancer och utgör ca 70% av upptäckterna. Kvinnor kallas in på hälsokontroller mellan 40-74 års åldern. Kvinnor väljer att inte delta på mammografiscreening på grund av en rad orsaker. LÄS MER

 2. 2. HAR DU MENS ELLER? En kvalitativ intervjustudie om hur personer med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom upplever vardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Johansson; Wilma Engman; [2023-05-03]
  Nyckelord :Premenstruellt dysforisk störning; Arbetsterapi; Premenstruellt Syndrom; Kvinnohälsa; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund Upp till 20 % procent av kvinnor i reproduktiv ålder upplever symtom som påverkar deras funktion i samband med menscykeln. 3–9 % har klinisk PMDS vilket innebär att en viss mängd symtom ska upplevas och vara så starka att det inverkar negativt på personens vardagliga fungerande i sociala relationer samt utbildnings- och arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Computer self-efficacy och dess effekt på stress och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Liljegren; [2023-04-27]
  Nyckelord :computer self-efficacy; CSE; stress; arbetsmotivation; könsskillnader;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka om computer self-efficacy (CSE) relaterar till stress och arbetsmotivation. Ett sekundärt syfte var att undersöka om det finns eventuella könsskillnader i relation till huvudsyftet. I studien deltog 79 personer (46 kvinnor och 33 män) som antingen arbetade eller studerade på eftergymnasial nivå. LÄS MER

 4. 4. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 5. 5. Postoperativa sårinfektioner i sternum efter hjärtkirurgi – Går det att förebygga?

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Johansson; Johanna Hallgren; [2023-03-30]
  Nyckelord :Hjärtkirurgi; postoperativa sårinfektioner; modifierbara omvårdnadsåtgärder; personcentrerat förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ sårinfektion i sternum efter hjärtkirurgi skapar ett stor lidande för patienten. Det leder också till ökad morbiditet, mortalitet samt förlängd sjukhusvistelse vilket också ger ökade kostnader i samhället i form av ökade vårdtider samt kostsamma behandlingsstrategier. LÄS MER