Sökning: "Emma Johansen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Johansen.

 1. 1. “What a joy it is to dance and sing!” : Camp Sensibility as Antidote to Bardolatry in Angela Carter’s Subversive Wise Children

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Emma Johansen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Academic library instruction on critical evaluation of sources and information : A content analysis of Swedish university library websites

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Johansen; [2022]
  Nyckelord :Academic library; Instruction; Critical thinking; Source evaluation; Information literacy; Media and information literacy; Content analysis; Website; Universitetsbibliotek; undervisning; kritiskt tänkande; källkritik; informationskompetens; medie- och informationskunnighet; innehållsanalys; webbplats;

  Sammanfattning : This master thesis examines how Swedish university libraries are instructing their students on topics related to the critical evaluation of sources and information. The method of analysis was a quantitative and qualitative content analysis of the external websites of Sweden’s public university libraries to determine what modes of instruction are being offered, and how these services are being described and made accessible to their users. LÄS MER

 3. 3. Inventions without inventors: The challenge of applying patent law objectives to AI generated inventions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Johansen; [2022]
  Nyckelord :Immaterialrätt; intellectual property; patent law; artificial intelligence; AI; patents; AI generated inventions; AI inventorship; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens utvecklas snabbt och blir alltmer självständig. Detta framgår av de patentansökningar som nyligen lämnats in för uppfinningar som gjorts av DABUS som är en AI. Enligt rättspraxis angående DABUS uppfinningar kan endast en fysisk person vara uppfinnare i patentlagstiftningens mening. LÄS MER

 4. 4. Skräckblandad förtjusning : Nyutexaminerade sjusköterskors upplevelser av de första två åren som yrkesverksamma - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Olsson; Malin Bäcklund Johansen; Emma Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Nordic countries; Overwhelming; Qualitative; Support; Transition; Kvalitativ; Norden; Stöd; Transition; Överväldigande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svensk sjuksköterskeutbildning innefattar både teori och praktik och ger en yrkesexamen som sjuksköterska. Sjuksköterskan har huvudansvaret för området omvårdnad och ansvarar således för att bedriva en patientsäker vård. LÄS MER

 5. 5. Parodiers relation till straffrätt i upphovsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Johansen; [2020]
  Nyckelord :immaterialrätt; straffrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aron Flam was charged on July 17th, 2020 with copyright infringement. He used an already existing work "En svensk tiger" by Bertil Almqvist and made a parody out of the work that he then used for the cover of his book “Det här är en svensk tiger”. LÄS MER