Sökning: "immaterialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade ordet immaterialrätt.

 1. 1. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER

 2. 2. Streaming – en rättslig gråzon? - En utredning av slutanvändarens ansvar vid streaming och bevisanskaffningsmedlet informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; streaming; informationsföreläggande; fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay investigates copyright infringement caused by streaming. The research is conducted with a legal dogmatic method and a European legal method. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragningen mellan yttrandefriheten och upphovsrätten : Med utgångspunkt i Högsta domstolens avgörande Mobilfilmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Tjäder; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; mobilfilmen;

  Sammanfattning : This paper will discuss the balance between freedom of expression and copyright established by the Swedish Supreme Court judgment NJA 2020 s. 293, with an emphasis on its relation to EU law.  The case concerns the publication of a video filmed by a Member of Parliament (MP), who is heard expressing racist and sexist remarks, by a news outlet. LÄS MER

 4. 4. Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet - i ljuset av Babblarna-målet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cornelia Mannehed; [2021]
  Nyckelord :upphovsrätt anställning arbetstagare arbetsrätt civilrätt immaterialrätt arbetsgivare arbetsdomstol tumregeln;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER