Sökning: "immaterialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade ordet immaterialrätt.

 1. 1. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 2. 2. Choosing licensing level by SEP holder- right or abuse?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM)

  Författare :Anastasiia Klymenko; [2022]
  Nyckelord :ICT; SEP; FRAND; anti-competition; connectivity; doctrine of patent exhaustion.;

  Sammanfattning : In the modern, sophisticated world, connectivity has become a part of everyday routine: answering the phone call through the car or sending emergency calls by smartwatch to the nearest hospital. The ICT industry is the one that enables this connectivity by developing such technologies as 3G, 4G, 5G and WI-FI that can connect the phone with a smartwatch, car, house or speaker. LÄS MER

 3. 3. Immaterialrättslig due diligence och företagsförvärv - Undersökningspliktens omfattning vid en immaterialrättslig due diligence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oliver Titikic; [2022]
  Nyckelord :Immaterialrättslig due diligence; Due diligence; Företagsförvärv; Undersökningsplikt Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary The purpose of this thesis is to examine and describe the buyer's duty to investigate the company's intellectual property. Intellectual property can have a significant meaning for a commercial company, the intellectual property can also be the core of the company. Intellectual property is divided into four central laws. LÄS MER

 4. 4. Ond tro inom varumärkesrätten - En studie av definitionen av det varumärkesrättsliga begreppet ond tro inom unionsrätten och den svenska införlivningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Johannesson; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; varumärkesrätt; ond tro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet ond tro inom varumärkesrätten återfinns både i svensk nationell rätt och inom unionsrätten. I dagligt tal förstås ond tro som att någon agerar med en ond eller ohederlig inställning eller avsikt men inom varumärkesrätten innehar det en bredare betydelse. LÄS MER

 5. 5. Den digitala erans konsttjuvar? En upphovsrättslig undersökning av vad som utgör intrång i upphovsmannens ensamrätt, i ljuset av NFT:ernas framfart

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannah Horndahl Vilör; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; private law; immaterialrätt; intellectual property; civilprocessrätt; civil procedure law; upphovsrätt; copyright; copyright law; NFT; Non-fungible tokens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Non fungible tokens (NFTs) are a growing technological phenomenon that possibly could be the future market for art, music, photographs and other works of art in all shapes and forms – selling for values equivalent to the price tags of physical art. The market is geographically flexible, with a world spread clientele and infinite possibilities. LÄS MER