Sökning: "Hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 5038 uppsatser innehållade ordet Hållbarhet.

 1. 1. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 2. 2. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 3. 3. ATT RESA MED ELLER MOT MILJÖN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Wessbladh; [2023-03-20]
  Nyckelord :Transport; mobilitet; EU; hållbarhet; klimat; TPB; plats;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to contribute to the research on the choice of transport in everyday travel. This has been investigated through qualitative interviews with young adults in Sweden and Germany. Four interviews were conducted with in total eight participants. The focus of this thesis has been on primarily three things. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBARHET INOM TEXTILINDUSTRIN :

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Winberg; [2023-03-20]
  Nyckelord :Hållbarhet; Handlingsplan; Fast fashion; Europeiska Unionen; EU; Cirkulär textil; Cirkulär ekonomi; Sustainability; fashion Industry;

  Sammanfattning : This study examines circular economy and sustainability work in the textile industry. The two main questions for the study are how Swedish fashion brands relates to EU’s action plan for circular economy and what challenges and opportunities there are with implementing circular economy. LÄS MER

 5. 5. Investeringsrådgivares syn på hållbarhet. Hur yrkesutövningen påverkas av EU:s regelverk samt hur tolkning skiljer sig mellan banker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Sjöholm; Johan Lindblom; [2023-02-27]
  Nyckelord :ESG; EU legal framework; financial institutions; investment advisor; MiFID; MiFIR;

  Sammanfattning : paper will describe how investment advisors at Swedish financial institutes work with sustainability and how EU directives and regulations affect them. Directives and regulations such as MiFID II, MiFIR, SFDR and Taxonomy which have been constituted and implemented more extensively through the 2010 decade which is leaving investment advisors in an undoubtedly need for adaptation. LÄS MER