Sökning: "Hanna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Hanna Olsson.

 1. 1. Harry Potter and the Fat Stereotypes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Olsson Hanna; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; Fat Studies; Film Studies; Gender Studies; Children s Films; Young Adult Series; Intersectionality; Fat Stereotypes;

  Sammanfattning : In the field of research within film studies which consider how aspects such as gender or race affect the portrayal of a character, the aspect of characters' body sizes are not always taken into account. By analysing the fat characters in the popular children's and young adult film series about Harry Potter, I bring attention to the fact that the use of stereotypes is significant in these characterisations, and further contributes to the marginalisation of this particular group of people. LÄS MER

 2. 2. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Försvara det öppna internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :FCC; internetleverantörer; nätneutralitet; internet; digitala marknaden; socialliberalism; nyliberalism; konkurrens; frihet; reglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to examine whether the Federal Communications Commission’s (FCC) debate during 2017 regarding the bill “Restore internet Freedom” can be understood through a theoretical neo-liberal and social-liberal ideological perspective. The purpose of this paper is to clarify and bring an understanding of what was said in the debate regarding the bill, by trying to interpret what political ideas these arguments express. LÄS MER

 4. 4. Hur kan AI användas i bildanalys inom radiologi? : En förklarande litteraturstudie som jämförs med en kvalitativ skuggning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Vretlund; Hanna Stenberg; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. VAD TYCKER KVINNOR OM PORR? - Kvinnor och pornografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Olsson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Pornografi; sexualitet; respektabilitet; skam; kvinnliga användare; identitet;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien vill få en större förståelse av hur kvinnor använder pornografi.Studien syftar till att förstå hur kvinnor upplever och använder pornografiskt innehållsamt hur de upplever pornografi påverkar dem. LÄS MER