Sökning: "Hanna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Hanna Olsson.

 1. 1. Att vara torr i ett blött samhälle - En narrativ analys om att välja nykterhet i ett samhälle med alkoholtradition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Abstainer; meaning making; interpretive frames; narrative analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyze how drug- and alcohol-free people make sense of their experiences from living in a society with drinking culture. The method for this study consisted of qualitative interviews with five abstainers. A constructivist approach was used, i.e. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av empatitrötthet : När orken och empatin brister

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Hanna Nordgren; Johanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empathy; experience; nursing; nurse; Empatitrötthet; empati; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Nurses are exposed to a high workload at a high pace with several different types of work, usually performed under time pressure. This affects the nurse's mental health. Compassion fatigue is a condition that can hit the nurse in conjunction with all the stress associated with being exposed to patients' suffering and traumatic stories. LÄS MER

 3. 3. Minskar företag sina koldioxidutsläpp för att uppnå ökad finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 677 företag för att undersöka sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecka Hagfalk; Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; CFP; ESG; koldioxidutsläpp; ROA; ROE.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av möten med vårdpersonal : En litteraturöversikt från våldsutsatta kvinnors perspektiv med fokus på erfarenheter och av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Norrby; Laila Olsson; [2020]
  Nyckelord :våldsutsatt kvinna; erfarenhet; attityder; sjuksköterska; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem och kan ge negativa följder för kvinnors psykiska hälsa. Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård inom sjukvårdens olika instanser av andra orsaker, och tidigare studier tyder på att våldsutsatta kvinnors erfarenheter i mötet med sjukvården, tenderar att vara negativa. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans erfarenhet av levatorpress

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Een; Hanna-Kerstin Olsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsvård; tyst kunskap; forcerad krystning; levatorpress;

  Sammanfattning : BackgroundLevator pressure is a method that midwives in Sweden use in childbirth care. Levator pressure means that the woman lies on her back with her legs in a flexed position while the midwife enters her fingers in her lower vaginal area, using pressure down and outwards. LÄS MER