Sökning: "Hanna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Hanna Olsson.

 1. 1. VAD TYCKER KVINNOR OM PORR? - Kvinnor och pornografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Olsson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Pornografi; sexualitet; respektabilitet; skam; kvinnliga användare; identitet;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien vill få en större förståelse av hur kvinnor använder pornografi.Studien syftar till att förstå hur kvinnor upplever och använder pornografiskt innehållsamt hur de upplever pornografi påverkar dem. LÄS MER

 2. 2. Är kvotering gardering? En kvalitativ studie av styrelsenära chefers syn på konsekvenserna av kvoterat styrelsearbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Källström; Nathalie Silvola; [2018-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att Sverige listas som det fjärde mest jämställda landet i världen (World EconomicForum, 2016), består enbart 28 % av våra bolagsstyrelser av kvinnor (Albright, 2016). Det ärbakgrunden till den kvoteringslag som Regeringen den 9 september 2016 föreslog (Regeringen, 2016). LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av attvårda patienter med multiresistenta bakterier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Josefin Fix Olsson; Hanna Ågren; [2018]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; healthcare professionals’; multiresistant bacteria; nursing; person-centred care.; Antibiotikaresistens; hälso- och sjukvårdspersonal; multiresistenta bakterier; omvårdnad; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och ett hot mot folkhälsan. Smittförebyggande åtgärder som basala hygienrutiner är en central del i det preventiva arbetet mot multiresistenta bakterier. LÄS MER

 4. 4. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 5. 5. Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Larsson; Jennica Lennartsson; Julia Olsson; [2018]
  Nyckelord :IKEA; Motivation; Staff; Values; Internal branding; Internal Culture; IKEA; Motivation; Personal; Värdegrund; Internal branding; Intern kultur;

  Sammanfattning : Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. LÄS MER