Sökning: "barn"

Visar resultat 1 - 5 av 26813 uppsatser innehållade ordet barn.

 1. 1. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 2. 2. Lägenhetsbehandling av barn och ungdomar med ätstörning En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av intensiv familjebaserad behandling i lägenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Schubert; [2023-11-17]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; lägenhetsbehandling; familjebaserad behandling; föräldrars upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Intense family-based treatment for eating disorders in a special family treatment apartment has been conducted by the Eating Disorder Team at the Child and Adolescent Psychiatry Service in Östersund, Sweden, since 2019. The treatment model is offered in some cases to families when usual family-based treatment (FBT) in outpatient care is an insufficient effort. LÄS MER

 3. 3. AI I FÖRSKOLAN En fallstudie om användningen av AI-verktyget Laiban och dess påverkan på förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Adelgren; Tove Andersson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Laiban; förskolan; artificiell intelligens AI ; digitala verktyg; skärmtid; barn; barncentrerad AI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle genomsyras av digitaliseringen och verksamheter behöver anpassas till den nya omvärlden. Verksamheter som inte reformerar utifrån digitaliseringen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap och därav behöver även förskolan anamma digitaliseringen. LÄS MER

 4. 4. Kommersiell sharenting - etiskt eller oetiskt? En kvalitativ studie som diskuterar och analyserar etiken bakom fenomenet kommersiell sharenting, då influencers använder sina barn i marknadsföringssyfte på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katja Gudmand-Höyer; Rebecca Svensson Miram; [2023-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier har kommit att bli en central och betydande del av många människors dagliga liv. I takt med digitaliseringen och teknikens utveckling har yrket influencer uppstått. Idag tjänar stora profiler miljoner på att publicera bilder och videos på sociala medier i samarbete med andra varumärken. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER