Sökning: "patents"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet patents.

 1. 1. Rättigheter i läkemedelsfrågan : en induktiv innehållsanalys av diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Vilhelm Falck; [2019]
  Nyckelord :Rätten till hälsa; läkemedelspatent; IP-rättigheter; tillgång till läkemedel; TRIPS-avtalet; FN; WTO; Wallerstein; Världssystemteori; Right to health; Pharmaceutical patents; IP-rights; access to medicines; TRIPS-agreement; UN; World Systems Theory; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte/Material: Denna studie undersöker diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel. Genom att studera läkemedelsfrågans nyckelaktörer samt hur dessa formulerar och använder rättighetsbegreppet syftar denna studie att undersöka hur frågan kan betraktas utifrån ett rättighetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Technological innovation and the environment: an analysis based on patent counts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriele Bindi; [2019]
  Nyckelord :Emissions; Technology; Patents; Environmental Kuznets Curve; OLS Fixed Effects; Business and Economics;

  Sammanfattning : The increasing concern on the present and future impact of climate change has raised the attention on the relationship between technology and the environment. The aim of this paper is to investigate the impact of green innovation on carbon emissions. LÄS MER

 3. 3. Systema Incubatorae - Classifying the Nests: A Quantitative Study Using a Type-Specific Approach to Business Incubator Assessment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Axel Larsson; Sten Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Startups; Business incubator; Incubation; Incubator types; Performance;

  Sammanfattning : Research on business incubators has focused on various aspects of these organizations. Two of these aspects are the research themes of incubator types and incubator performance. This study examines these two themes together and analyzes what effects incubator types have on the performance outcomes of Swedish incubators. LÄS MER

 4. 4. Pay-for-delay: A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christine-Jane Selenhag; [2019]
  Nyckelord :pay-for-delay; EU competition law; pharmaceutical sector; patent settlement agreements; patent law; article 101 TFEU; originator company; generic company;

  Sammanfattning : During the last two decades many pharmaceutical originator companies have struggled with refilling its pipelines with novel pharmaceutical products. At the same time many of these companies have lost patent protection for its most profitable drugs and more are expected to do so in the very near future. LÄS MER

 5. 5. The Money of Innovation : The Impact of Venture Capital on Innovation in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Dahlberg; Sofia Sörling; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Venture Capital; Financing; Patents; Sweden;

  Sammanfattning : Innovation leads to economic growth, however, financing innovation comes with major uncertainties and therefore there is a risk of underinvestment in innovation. One type of investor who is prepared to take on this uncertainty is the Venture Capitalist (VC). LÄS MER