Sökning: "Johan Berlin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johan Berlin.

 1. 1. Smart Port Framework - A study of Port of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Berlin; Olof Eriksson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Smart port; automation; digitalization; maritime transport;

  Sammanfattning : The increase in global trade have resulted in the need for more complex infrastructure to support the increased amount of freight. This combined with the advancement of digitalization in society has resulted in the need logistics hubs to adapt. This development has resulted in the 5th generation of parts, the smart port. LÄS MER

 2. 2. Investigating the function of GroES with hard-to-fold proteins in vivo

  L3-uppsats, Linköpings universitet/KemiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Oliver Hild Walett; Emmanuel Berlin; Johan Larsson; Sofie Arvidsson; Filip Fors; Marianne Gavelius; Filip Genander; Johanna Granqvist; Philip Lifwergren; Alexandra Sandéhn; Martin Viksten; Irma Wenhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of molecular chaperones can increase the yield of correctly folded proteins. This is especially needed in the expression of proteins non-native to the host organism. This study set out to investigate the function of the chaperone GroES; a component in the GroE-system. The function of this chaperone has only been studied alone in vitro. LÄS MER

 3. 3. Från PSD2 till Open Banking : En analys av införandet av öppna API:er i enlighet med PSD2 och de kompletterande tekniska standarderna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Christerson; [2019]
  Nyckelord :FinTech; PSD2; open banking; API; open API; the Berlin Group; screen scraping; fallback mechanism; EBA; betaltjänstdirektiv; andra betaltjänstdirektivet; öppna API; EU; innovation; konkurrens; säkerhet; harmonisering; betaltjänst; betaltjänstmarknaden; betaltjänstmarknad; betaltjänstaktör; fragmenterad; tekniska standarder; säker kommunikation; syften; ändamål; gemensamma standarder; harmoniseringsproblematik; tredjepartsleverantör; betaltjänstanvändare; kontoförvaltandebetaltjänstleverantör; datainhämtning; skärmskrapning; inre marknad; tillsynsstandarder; beredskapsmekanism; gränssnitt;

  Sammanfattning : Konceptet open banking i EU är resultatet av införandet av det andra betaltjänstdirektivet och de kompletterande tekniska standarderna för sträng kundautentisering och säker kommunikation. Regelverket syftar till att upprätta en harmoniserad betaltjänstmarknad som balanseras mellan en hög nivå av säkerhet och en generös åtkomst till kunddata, för att främja innovation och konkurrens. LÄS MER

 4. 4. Perhaps no athlete better symbolized the struggle against tyranny, poverty and racial bigotry : Historiebruk och attityder om etnicitet i filmen ”Race”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl-Johan Iserud; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study purpose is to examine the attitudes about ethnicity by the use of history in the movie Race. The movie is about track and field star Jesse Owens who wins four gold medals in the 1936 Berlin Olympics. The method used in this study is a discourse analysis. I will use a deconstruction method to break down the discourse to analyse it deeper. LÄS MER

 5. 5. Det Våras För Indien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Tale; Harald Johansson; Johan Berglund; Sebastian Berlin; [2016]
  Nyckelord :Indien; IPO; BSE; Prestation; Förstadagsavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Investeringar till stängningskursen under första handelsdagen i börsintroduktioner på Bombay Stock Exchange genererar en negativ anormal avkastning på kort såväl som lång sikt. Endast en av de undersökta variablerna, branschen Healthcare, har ett statistiskt säkerställt samband med den långsiktiga prestationen... LÄS MER