Sökning: "gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 877 uppsatser innehållade ordet gränssnitt.

 1. 1. Using Hand Gestures To Control Electric Vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Julian Cieplik; Kasper Borglowe Brinkestam; [2021]
  Nyckelord :User Interface UI ; User Experience UX ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is now electrifying at a faster rate than ever before. Everything from electric bikes to Segways and electric longboards requires new kinds of interactions to control the engine. For example, Segway has used the user's tilt to decide whether they want to go forward or backward. LÄS MER

 2. 2. Klassifikationssystem i byggsektorn : En kritisk utvärdering av CoClass

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kevin Thai; [2021]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; BSAB 96; CoClass;

  Sammanfattning : Den svenska användningen av programvaror i byggsektorn i dagens samhälle använder inte ett gemensamt och digitalt anpassat klassifikationssystem för hanteringen av information inom BIM. Problemet har orsakat ineffektivt informationsutbyte mellan olika aktörer i byggprocessen och fortsatt över hela livscykeln. LÄS MER

 3. 3. Hardware-in-the-loop simulation and testing of the ADCS of the Beyond Atlas CubeSat

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kritee Mahanti; [2021]
  Nyckelord :space; HIL; CubeSat; ADCS; satellites; rymd; HIL; CubeSat; ADCS; satelliter;

  Sammanfattning : Beyond Atlas, a company based in Danderyd, Sweden is working on a Low Earth Orbit (LEO) 3U-CubeSat (Cube Satellite) exploration mission. As part of their maiden mission, they aim to validate the navigation, propulsion, and communication techniques of a CubeSat while it performs orbital maneuvers to collect photographs of space debris. LÄS MER

 4. 4. Metametaprogramming for Java with Spoon

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrew Bwogi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Metaprogramming is used to abstract away complicated code by o˙ering a more intuitive interface that automatically generates it. Spoon and ASM are two metaprogram libraries for Java that operate on programs at source code and bytecode level respectively. LÄS MER

 5. 5. Acceleration of Machine-Learning Pipeline Using Parallel Computing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Xavante Erickson; [2021]
  Nyckelord :acceleration; ray; accelerator; numpy; machine-learning; machine; learning; optimization; parallelization; speedup; profiling;

  Sammanfattning : Researchers from Lund have conducted research on classifying images in three different categories, faces, landmarks and objects from EEG data [1]. The researchers used SVMs (Support Vector Machine) to classify between the three different categories [2, 3]. LÄS MER