Sökning: "gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 906 uppsatser innehållade ordet gränssnitt.

 1. 1. Grafisk visualisering för felsökning i HMI : Hur grafikvisualisering av process kan optimera felsökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Karl Swensson; [2021]
  Nyckelord :Human-machine; interface; PLC; HMI; Människa-maskin; gränssnitt; PLC; HMI;

  Sammanfattning : För att möta dagens kvalitetskrav utan att förlora produktionstid krävs det utöver en redan automatiserad produktion även automatiserade mät- och kvalitetskontroller. På Eberspächer i Nyköping produceras avgasreningssystem till lastbilsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Rörelseanalysprogram för IMU-data

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Alexander Stevens; Henrik Malmberg; [2021]
  Nyckelord :Gait cycle; IMU; Software; Gångcykel; IMU; Mjukvara;

  Sammanfattning : Försvarsmakten gav KTH:s omgivningsfysiologiavdelning i uppdrag att studera energiåtgången vid gång med night vision goggles. För att ta reda på om rörelsemönstret påverkades av night vision goggles och därmed skulle ha inverkan på energiåtgången så samlades data in med inertial measurement units (IMU), men någon fullständig analys på datan gjordes inte. LÄS MER

 3. 3. Using Hand Gestures To Control Electric Vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Julian Cieplik; Kasper Borglowe Brinkestam; [2021]
  Nyckelord :User Interface UI ; User Experience UX ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is now electrifying at a faster rate than ever before. Everything from electric bikes to Segways and electric longboards requires new kinds of interactions to control the engine. For example, Segway has used the user's tilt to decide whether they want to go forward or backward. LÄS MER

 4. 4. Analysmetoder för småskaliga e-handelssidor : En fallstudie av företaget Bernt i Lund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Victor Persson; Lukas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Jakob Nielsen; Heuristiker; James Bekker; Rian van der Merwe; Analysmetod; e-handel;

  Sammanfattning : Användbarhet och användarupplevelser spelar en stor roll för företag på digitala marknaden. Inte minst för mindre företag som anställer en webbyrå som utvecklar hemsidan åt kunden och sedan drivs enskilt av ägaren. LÄS MER

 5. 5. Emulering av c-applikationer för ett inbyggt system i Linuxmiljö

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marika Logge; [2021]
  Nyckelord :Emulator; embedded systems; Linux; FreeRTOS; Emulator; inbyggda system; Linux; FreeRTOS;

  Sammanfattning : I det här arbetet har en emulator till DeLavals inbyggda system IOM 200 utvecklats i en Linuxmiljö. Konceptet har varit att implementera en emulator i DeLavals testprocess för mjukvaran i ett inbyggt system. Syftet med emulatorimplementationen var att underlätta utvecklingen av mjukvaran genom att ta bort beroendet av hårdvaran. LÄS MER