Sökning: "prehospital"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet prehospital.

 1. 1. Det oförutsägbara vårdandet : En integrativ litteraturstudie om hotfulla och våldsamma vårdmöten prehospitalt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Milleding; Johan Skoglund; [2018]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; hot; våld; vårdmöte; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård bedrivs i ett samhällsklimat där hot och våld har blivit både en vardaglig del i vårdarbetet och ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen. Internationella studier tyder på att hot och våld mot ambulanspersonal är ett omfattande problem. LÄS MER

 2. 2. Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad. - en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petra Stale Eliasen; Martha Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Prehospital kommunikation : de dagliga multikulturella utmaningarna - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cristian Gatica Escobar; Ulrika Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Kulturskillnader; Prehospital; Språkbarriärer; Utmaningar;

  Sammanfattning : Det svenska samhället har varit och är i ständig förändring. I och med detta krävs det även av sjukvården att följa med i denna utveckling. Den prehospitala vården är inget undantag. Bland annat har metoder för hur mötet med patienter bör gå till kontinuerligt utvecklats för att säkra en god och säker vård. LÄS MER

 4. 4. Prehospital vård av patienter med kritiska tillstånd i glesbygd – sjuksköterskors upplevelser.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Björk; Kimberly Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Nursing; prehospital emergency care; prehospital care; ambulance; rural areas; nurse; experiences; critical illness; trauma; Omvårdnad; ambulanssjukvård; prehospital vård; ambulans; glesbygd; sjuksköterskor; upplevelser; kritiska tillstånd; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralisering av sjukvård har bidragit till färre antal akutmottagningar. Antalet ambulanstransporter har blivit fler och avstånden till sjukhus längre, vilket ställer höga krav på ambulanspersonalens kompetens. I glesbygd ställs ambulanspersonalen ofta inför utmaningar då för få resurser finns att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Prehospital patientsäkerhetskultur : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lise-Lotte Omran; Petra Rodéhn; [2018]
  Nyckelord :patientsäkerhetskultur; patientsäkerhet; vårdskada; ambulanssjukvård; ålder; erfarenhet; utbildningsnivå; kön;

  Sammanfattning : Patientsäkerhetskultur inom den prehospitala verksamheten är ett relativt outforskat område både nationellt och internationellt. Patientsäkerhetskultur är värderingar och synsätt som påverkar patientsäkerheten som råder inom en organisation. LÄS MER