Sökning: "alexandra svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden alexandra svensson.

 1. 1. The usage of CLIL in the classroom and its influence on L2 learners’ motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Sommer; Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :CLIL; motivation; L2 motivation; scaffolding; self-determination theory SDT ; Process Motivation Model; L2 motivational self-system L2MSS ;

  Sammanfattning : In Swedish schools the education should stimulate students’ creativity, curiosity and self-confidence, as well as provide security and generate the will and desire to learn. Therefore, the aim of this case study is to investigate the area of motivation and how motivation is affected by the usage of Content and Language Integrated Learning (CLIL). LÄS MER

 2. 2. Överskuggar prestationskrav glädjen av lärande? : Effekten av prestation på tillfredsställelse vid lösande av osäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Fröjdö; Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :uncertainty; satisfaction; learning; personality; linear mixed-effects model; osäkerhet; tillfredsställelse; inlärning; personlighet; linear mixed-effects model;

  Sammanfattning : Det förefaller tillfredsställande att minska sin osäkerhet. Med tanke på hur generell osäkerhet är som psykologiskt fenomen och hur viktig känslan av tillfredsställelse är som grund för beteende förtjänar sambandet att utredas närmare. LÄS MER

 3. 3. Att använda opioider : Opioidanvändande och opioidberoende personers upplevelser av mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Alexandra Rosborg; Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Encounter; experiences; healthcare; opioid addiction; Bemötanden; opioidberoende; personers upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende hos personer är ett folkhälsoproblem och konsumtionen av opioider ökar konstant. Beroendet kan utvecklas efter en regelbunden användning av opioider och kännetecknas av exempelvis kognitiva samt fysiologiska tecken. LÄS MER

 4. 4. Samverkansorganisation mellan förskola och förskoleklass : En kvalitativ studie i hur förskollärare samverkar vid barns övergång från förskola till förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefine Johansson; Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :Samverkansorganisation; samverkan; övergångar; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur samverkan mellan förskola och skola organiseras. Detta för att skapa djupare förståelse för samverkans möjligheter och hinder. LÄS MER

 5. 5. Behandling och omvårdnad av fåglar med vingfrakturer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :vingfraktur; fåglar; omvårdnad; behandling; tamfågel; vildfågel;

  Sammanfattning : Vingfrakturer är en vanlig orsak till att fåglar behöver vård på veterinärkliniker. Syftet med arbetet var att söka vetenskaplig information om behandling och omvårdnad av vingfrakturer hos fåglar. Intentionen var även att jämföra skillnaderna på behandling och omvårdnad mellan tamfåglar och vilda fåglar. LÄS MER