Sökning: "Big Data"

Visar resultat 1 - 5 av 1804 uppsatser innehållade orden Big Data.

 1. 1. Tror du på din egen förmåga? En kvantitativ studie om Occupational self-efficacy och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Enander; Joanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Occupational self-efficacy; arbetstillfredsställelse; yttre arbetstillfredsställelse; inre arbetstillfredsställelse; bemanning och rekrytering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har vi ett mer flexibelt arbetsliv än tidigare och människor byter jobb i större utsträckning. Tidigare forskning har visat att en ökad self-efficacy och arbetstillfredsställelse leder till positiva följder för anställda. Dessutom har tidigare studier visat på en korrelation mellan self-efficacy och job satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Coworking Göteborg - En kvalitativ studie om coworking-kontor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alexander Andersen; [2019]
  Nyckelord :coworking; coworking-kontor; community; samarbete; mikrokluster; Göteborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coworking is a global phenomenon that is currently changing the daily work-life for knowledge workers. Instead of sitting in their old traditional offices, sitting at home or in the cafes, they are starting to see the upsides of coworking. LÄS MER

 3. 3. Preparing for the Next Big Wave of Disruption: A Case Study in Auto Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anagha Anand; [2019]
  Nyckelord :Automobile Industry; Technological innovations; Business model; Business model changes;

  Sammanfattning : Problem The year 1886 is regarded the birth year of the modern automobile. Since then, there have been many innovations that have seen the surface and some that have had an influential effect in changing the paradigm itself. LÄS MER

 4. 4. Domain similarity metrics for predicting transfer learning performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jesper Bäck; [2019]
  Nyckelord :nlp.natural language processing; machine learning; transfer learning; similarity metrics; similarity; predict; performance;

  Sammanfattning : The lack of training data is a common problem in machine learning. One solution to thisproblem is to use transfer learning to remove or reduce the requirement of training data.Selecting datasets for transfer learning can be difficult however. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER