Sökning: "Miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 16351 uppsatser innehållade ordet Miljö.

 1. 1. Dynamiska förmågors betydelse i en föränderlig plastbransch. En kvalitativ fallstudie av bioplastföretaget A Good Choice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gilabert; Hanna Marke; Amanda Thorsell; [2023-09-22]
  Nyckelord :bioplast; bioplastföretag; dynamiska förmågor; konkurrensfördel; regleringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala användningen av plast, som huvudsakligen är baserad på fossil råvara, leder till negativ miljöpåverkan. Plastkonsumtionen förväntas öka i framtiden, vilket stärker behovet av att hantera den miljöpåverkan plast har på ett effektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Balansen mellan ekonomisk- och miljörelaterad hållbarhet för ett företag inom elbilsmarknaden. En kvalitativ studie om omställningen till elbilar för Volvo Cars Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tera Gonzalez Niklasson; Linus Westgren; [2023-09-22]
  Nyckelord :Electric vehicles; EV; Elbil; Bilar; Batterier; Naturresurser; Återvinning; Koldioxidutsläpp; Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Globala hållbarhetsmålen; SDG; Emissions;

  Sammanfattning : Denna forskningsansökan syftar till att undersöka bilindustrin, specifikt elbilen och hur företag inom denna marknad kan uppnå ekonomisk hållbarhet samtidigt som företagen ska hålla sig miljömässigt hållbara. Målet är att analysera det nuvarande tillståndet i branschen, inklusive teknologiska framsteg, statliga regleringar och eventuella konsumentpreferenser. LÄS MER

 3. 3. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 4. 4. Lokal utveckling av naturvård. En analys av kommuner och LONA-projekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Emilia Clar; [2023-08-08]
  Nyckelord :kommunal naturvård; lokala naturvårdsatsningen; kommunbiolog; naturvårdspro-gram;

  Sammanfattning : Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som Länsstyrelsen sedan 2004 kan bevilja kommuner som ansöker om naturvårdsarbete inom miljö- och friluftslivsmålen. Här testar jag hypotesen att kommuner som tidigt (2001) hade en kommunbiolog anställd, eller hade ett naturvårdsprogram, lyckas att utföra fler LONA-projekt än kommuner som inte hade dessa. LÄS MER

 5. 5. Operationsteamets erfarenheter av simulering för att träna icke-tekniska färdigheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Qwinth; Tove Nyström Johansson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Crisis Resource Management; erfarenheter; icke-tekniska färdigheter; kommunikation; operationsteam; patientsäkerhet; simulering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteam verkar i en riskfylld miljö. Operationssjukvården utgörs av komplexa samband mellan högteknologiska processer, vilket gör att operationsteam behöver samverka och prestera under utmanande förhållanden. För den kirurgiska patienten innebär detta ett flertal risker. LÄS MER