Sökning: "Hanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Hanna Andersson.

 1. 1. Skriftliga planeringsprocesser hos personer med afasi – fördelning och duration av pauser vid substantiv och verb

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ebba Andersson; Hanna Levander; [2021-08-10]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; pauser; substantiv; verb; aphasia; connected writing; pauses; nouns; verbs;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate planning processes in writing,specifically pauses surrounding nouns and verbs. Pauses before, within and afterwords in picture-elicited texts produced by 16 persons with aphasia and 26persons without known neurological disease were compared. Keystroke loggingwas used for data collection and analysis. LÄS MER

 2. 2. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate if speech-to-text-technology could facilitate writing for people with aphasia, and if there was a difference in dictation accuracy between two persons with aphasia and two persons without known neurological disease. Dictation accuracy is how correctly the speech-to-text-technology transcribed what was spoken. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för att nya pendlarparkeringar i Gävle kommun skall fungera?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sara Öberg; Hanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Commuter parking; emission reduction; central business district; public transport; survey; interview study; Pendlarparkeringar; utsläppsminskning; central business district; kollektivtrafik; enkätundersökning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Pendling in till stadens centrum orsakar trafikköer och dålig luft samtidigt som fordonstrafik står för en av de största utsläppskällorna av växthusgaser i Sverige. Pendelparkeringar representerar ett mer miljövänligt alternativ men det utnyttjas inte till fullo. LÄS MER

 4. 4. Mjölkböndernas upplevelse av aktivitetsbalans och livskvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Andersson; Karin Kilvén; [2021]
  Nyckelord :occupational balance; quality of life; occupational therapy; dairy farmers; aktivitetsbalans; livskvalitet; arbetsterapi; mjölkbönder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är en självupplevd känsla av att ha balans mellan fritid, arbete och vila. Att ha aktivitetsbalans är viktig för att en person ska kunna ha en god hälsa och livskvalitet vilket kan vara svårt för mjölkbönderna som både bor och arbetar på sina gårdar. LÄS MER

 5. 5. “Vi är ju barnens röst” : -Ett antal familjerättssekreterares upplevelser av barns delaktighet i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge före och efter barnkonventionen trätt lag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Meiamin Aledari; Hanna Andersson Wallén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER