Sökning: "Hanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Hanna Andersson.

 1. 1. INSPIRARE

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Magdalena Bing; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This documentation follows the process of our Bachelor Project in Industrial Design. The theme of the project is inspiration and what it means to be inspired, and resulted in a collection of three designs. The ideation and design process is based on three current topics, chosen by us as our sources of inspiration. LÄS MER

 2. 2. "Böjda knän och öppna ögon" : En analys av Assembléia de Deus syn på ett gott samhälle

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Kyrko- och missionsstudier; Assembléia de Deus; Brasilien; Digital antropologi; Politisk pentekostalism; Predikan om samhället;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet i svensk glesbygd : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Hedström Andersson; Helena Westerlund Johansson; [2019]
  Nyckelord :Patient; glesbygd; upplevelse; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund. Vårdens tillgänglighet i glesbygd skiljer sig från storstäder, både i Sverige och internationellt. Syfte. Att undersöka hur patienter i svensk glesbygd upplever tillgängligheten av hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. "Ska man veta det så här på rak arm?" : En studie om förskollärares syn på arbetet med förskolans jämställdhetsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Wikström; Erika Andersson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhetsuppdrag; Traditionella könsmönster; Ramfaktor; Förskola; Möjligheter; Hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på attmotverka traditionella könsmönster. Frågeställningar som ska besvaras berör hur förskollärare beskriver sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster men ocksåvilka ramfaktorer som möjliggör restpektive hindrar arbetet. LÄS MER

 5. 5. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER