Sökning: "Makt"

Visar resultat 1 - 5 av 4866 uppsatser innehållade ordet Makt.

 1. 1. Fotboll, ett lärande för livet, eller?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sebastian Bengtsson; Rafael Diaz; Vladimir Majdandzic; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; Fotboll; Diskurs; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att definiera vilka diskurser som framträder i lärare i fritidshemmets utsagor om fotbollsspelande på fritidshem och att identifiera diskursiva mönster i deras språkliga uttryck. Genom vår studie hoppas vi bidra med antingen nya eller lite mer fördjupade kunskaper om hur lärare i fritidshemmen talar om fotboll. LÄS MER

 2. 2. VEM ÄGER RASTEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lise-Lott Johåker; Sophia Zettergren; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; infallsvinklar; rastverksamhet; makt; aktörskap;

  Sammanfattning : Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. LÄS MER

 3. 3. -Dom vuxna bestämmer ju, det är svårt att förklara.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matias Alpsoy; Nikos Plegas; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barnperspektiv; aktörskap; makt; inflytande och delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om eleverna ges inflytande och delaktighet på fritidshemmet och att undersöka hur eleverna får möjlighet till att påverka. Genom våra kvalitativa semistrukturerade intervjuer har vi bearbetat materialet, analyserat med teori som utgår ifrån barndomssociologin och de teoretiska begreppen aktörskap, makt och barns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Den normkritiska läraren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Linnéa Linderoth; Jonathan Malm; Vanda Lendahl; [2023-10-23]
  Nyckelord :Genus; Normer; Kön; Heteronormativitet; Performativt genus; Genusordningen; Normkritik;

  Sammanfattning : Forskning inom området för kön och genus på fritidshemmet saknas i hög utsträckning, detta trots att ämnet är oerhört aktuellt i samhället i övrigt. I den reviderade Läroplan som börjar gälla 1 juli 2022 lyfts betydelsen av skola och fritidshems arbete mot könsstereotyper, könsnormer, makt och sexualitet ytterligare. LÄS MER

 5. 5. ”Innan kanske man bara skrapat på ytan” En aktionsforskningstudie om utveckling av arbetet med sjukvårdsrädda barn i delaktighetsbokspraktiken på en lekterapi.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Jungerby Larsson; [2023-10-13]
  Nyckelord :lekterapi; pedagog i vården; lekterapeut; sociokulturellt lärande; salutogent förhållningssätt; KASAM; sjukvårdsrädda barn; delaktighetsbok; pediatrik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om hur pedagoger på en lekterapi kan utveckla och förbättra arbetet med sjukvårdsrädda barn i delaktighetsbokspraktiken. Teori: Teorin om praktikarkitekturer stödjer studien att svara på frågeställningarna kring praktikens sägande, görande och relaterande samt möjligheter och begränsningar genom de kulturella-diskursiva, de materiella-ekonomiska och de sociala-politiska arrangemangen runt delaktighetsbokspraktiken. LÄS MER