Sökning: "med 8"

Visar resultat 1 - 5 av 6462 uppsatser innehållade orden med 8.

 1. 1. Förskolemiljöns betydelse för barns fysiska aktivitet En kvalitativ studie om möjlighet till fysisk aktivitet inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Edvardsson Edin; Najma Adan; Zarlasht Shirinzadah; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk aktivitet; miljö; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka hur förskollärarna tänker och ser på fysisk aktivitet och på inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Våra erfarenheter från VFU perioder och när vi jobbat i förskola är att barnen blir hänvisade till att springa, hoppa och klättra utomhus och att tiden inomhus spenderas med lugnare aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på tystnadskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Edblad; Daniel Amby; [2023-09-07]
  Nyckelord :Chef; lärare; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Det har påvisats att det finns en tystnadskultur bland lärare i Sverige. Hur den upplevs av lärarna är dock ännu inte klarlagt och syftet med studien är därmed att undersöka hur gymnasielärare i Göteborgsområdet upplever tystnadskultur på deras arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Fågelperspektiv på när kraftledningsgator möter granplantage

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Andreas Lundqvist; [2023-08-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Granplantage är en av de vanligaste landytorna i Sverige, en markanvändning som bedöms påverka biologisk mångfald negativt. Luftburna kraftledningsgator i regionnätet utgör mer än 1100 kvadratkilometer av Sveriges landyta och tidigare forskning tyder på att dessa ytor kan ha naturvårdspotential för flera artgrupper. LÄS MER

 5. 5. KVINNORS UPPLEVELSER UNDER KLIMAKTERIET En litteraturstudie om kvinnors upplevelser under klimakteriet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Abtin Moshiri; Ala Korobkova; [2023-06-28]
  Nyckelord :Klimakteriet; upplevelse; livskvalitet; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig fas i kvinnors liv som resulterar i hormonella och fysiologiska förändringar i kroppen. Dessa förändringar leder till flera vanligt förekommande symtom, såsom värmevallningar, viktförändringar och psykiska besvär. LÄS MER