Originalet och den lättlästa : En jämförelse av språket i Stolthet och fördom i två olika versioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Therese Larsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den här C-uppsatsen undersöker hur det lättlästa språket ser ut i en bearbetning av Jane Austens Stolthet och fördom. Med hjälp av begreppen läsbarhet, textbindning och inferensär syftet att utreda hur språket i den lättlästa bearbetningen ser ut i jämförelse med originalet samt vad som ändrats och/eller tagits bort och vad det kan få för konsekvenser. Med dessa konsekvenser följer en analys som värderar om bearbetningen är lyckad eller inte. Slutsatsen är att den lättlästa versionen är enklare än originalet samt att det blir tydligt att en bearbetning av en roman handlar om att göra avvägningar och vissa generaliseringar gällande innehållet. Dessutom är det även en avvägning vem som faktiskt behöver läsa lättläst och vem som kan istället bör hålla sig till ”vanliga” texter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)