Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 541 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 2. 2. Tärnstigen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Wictor Kramer; Marcus Kirchhoff; [2020]
  Nyckelord :Environment; Skanör; Planning; SLR; Social; Urban;

  Sammanfattning : När klimatförändringarna tvingar kustnära, utsatta städer och områden till drastiska åtgärder för att bibehålla sin existens, är den stora frågan vad som ska räddas och vad som lämnas till historien. I södra Sverige har Vellinge kommun kämpat sig fram till en åtgärd som kommer rädda flera hundra hushåll från att bli Sveriges egna Atlantis. LÄS MER

 3. 3. Formation of biological membranes

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Rebecka Lexelius; [2020]
  Nyckelord :Molecular Dynamics; Lipids; DPPC; Biophysics;

  Sammanfattning : The amphiphilic property of phospholipids drives the spontaneous formation of various molecular aggregates in response to their surrounding environment. In this study the concentration of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) lipids in water was varied in order to investigate the naturally occurring arrangements over time, and specifically the propensity to form monolayers on the water-vacuum interface. LÄS MER

 4. 4. Styrmedel för en mer effektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER

 5. 5. In-house glove recycling : Eliminating a waste stream with a circular approach

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Axel Sjöberg; Johan Olsson Stjernberg; [2020]
  Nyckelord :Waste to value; circular economy; PVOH; disposable gloves; health care;

  Sammanfattning : Background. Between 2012 and 2017 the plastic supply in Sweden increased by almost 400000 metric tons. In 2017, the hospitals in Sweden contributed to 4550 metric tons of plastic waste, disposable gloves counted for 2100 metric tons, which is 358 million disposable gloves. LÄS MER