Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Att inte kunna andas normalt : En litteraturöversikt om att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Andrew Habimana; Dominika Drozdowska; [2022]
  Nyckelord :Pulmonary Disease; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Life experiences; Quality of life; Suffering; Lungsjukdom; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; KOL; Livserfarenheter; Livskvalitet; Lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och globalt. I Sverige lider mellan 8-10 procent av alla personer över 50 år av KOL, vilket motsvarar fler än 400 000 personer. Endast 40 procent är kända av sjukvården vilket visar på ett stort mörkertal. LÄS MER

 3. 3. How does a beef x dairy calving affect the dairy cow’s following lactation period?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Roberto Espinola Alfonso; [2022]
  Nyckelord :beef cattle; dairy cattle; crossbreeding; milk yield; fertility; survival;

  Sammanfattning : In dairy x beef breeding, much of the research has focused on the performance of the crossbred calves, yet little focus has been given to the subsequent performance of the cow itself. This study aimed to evaluate the performance of dairy cows for milk yield, fertility, and survival traits after giving birth to crossbred calves, and to compare this to the performance of dairy cows after giving birth to purebred dairy calves. LÄS MER

 4. 4. La rectification orthographique de 1990 : un pas vers une orthographe moins étymologique ?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Maya Moupondo; [2022]
  Nyckelord :Linguistic variation; spelling corrections; French Academy; etymological letters; Variation linguistique; rectifications de l’orthographe; Académie française; lettres étymologiques;

  Sammanfattning : L’objectif de ce mémoire est de vérifier si la dernière réforme de l’Académie française (1990) a changé l’orthographe des mots, afin de les rendre moins étymologiques au profit d’une orthographe plus phonétique. Au XIVème siècle, des lettres étymologiques ont été insérées dans la langue française pour lui conférer une stabilité. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas för cancer: En individuell upplevelse : Kvalitativ allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Malin Corse; [2022]
  Nyckelord :parents; experiences; pediatric cancer; föräldrar; upplevelser; barncancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 400 000 barn och ungdomar drabbas av cancer i världen varje år. Föräldrar har en viktig roll i behandlingen av barncancer. Att undersöka föräldrars upplevelser av vården kan ge en bättre vård till både föräldrar och barn. LÄS MER