Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 557 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
  Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

  Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER

 2. 2. Regnvatteninsamling : Vattenbesparingspotential i svenska förhållanden med fallstudie i Järlåsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lina Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :rainwater; rainwater harvesting; water resource management; water saving efficiency; WSE; water conservation; domestic water supply; rainwater system; Regnvatten; resursförbrukning; regnvatteninsamling; vattenbesparingspotential; vattenbesparing; vattenförsörjning; system för regnvatten;

  Sammanfattning : Vattenbesparing och alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet har blivit mer aktuellt de senaste åren med torka. Regnvatteninsamling för hushållsanvändning används redan på många platser runtom i världen men är begränsad i Sverige idag. LÄS MER

 3. 3. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 4. 4. Tärnstigen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Wictor Kramer; Marcus Kirchhoff; [2020]
  Nyckelord :Environment; Skanör; Planning; SLR; Social; Urban;

  Sammanfattning : När klimatförändringarna tvingar kustnära, utsatta städer och områden till drastiska åtgärder för att bibehålla sin existens, är den stora frågan vad som ska räddas och vad som lämnas till historien. I södra Sverige har Vellinge kommun kämpat sig fram till en åtgärd som kommer rädda flera hundra hushåll från att bli Sveriges egna Atlantis. LÄS MER

 5. 5. Formation of biological membranes

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Rebecka Lexelius; [2020]
  Nyckelord :Molecular Dynamics; Lipids; DPPC; Biophysics;

  Sammanfattning : The amphiphilic property of phospholipids drives the spontaneous formation of various molecular aggregates in response to their surrounding environment. In this study the concentration of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) lipids in water was varied in order to investigate the naturally occurring arrangements over time, and specifically the propensity to form monolayers on the water-vacuum interface. LÄS MER