Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 2. 2. Nitrifikation i biofilmen i en IFAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Magnus Lindén; [2020]
  Nyckelord :IFAS; Biofilm; Nitrification; Ciliate; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ökande belastningar, hårdare krav på avloppsreningsverk och ytbegränsningar skapar ett behov av kompakta, effektiva processlösningar. En sådan lösning är en Integrated Fixed film Activated Sludge (IFAS) som kombinerar en aktivslam (AS) med en biofilmsprocess. LÄS MER

 3. 3. Kammen, ett litet, men ack så betydande föremål : Dess utseende, funktion och betydelse under folkvandringstid och vendeltid.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Lina Lukas; [2020]
  Nyckelord :combs; comb typology; Migration period; Vendel period; 400 - 700 A.D.; folklore; mythologies; kammar; kamtypologi; vendeltid; folkvandringstid; 400-700 e.v.t.; folklore; mytologier;

  Sammanfattning : This essay deals with combs typological developments in shape and apperance during the Migration period and Vendel period, 400 - 700 A.D. as well as their meaning and function in society. The importance of combs mentioned in folklore and mythologies, with focus on both life and death. LÄS MER

 4. 4. Method for coupling modulatedscattered light from free flyinginsects to harmonics and theirrelative phases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Martin Patricks; Ludvig Anderberg; [2020]
  Nyckelord :frequency estimation; phase estimation; matched phase reassignment; entomologic lidar; modulation spectroscopy; scattered light; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using laser it is possible to measure the backscattered light from insects. The resulting signal can then be analysed in order to potentially determine the species of the insect. LÄS MER

 5. 5. Styrmedel för en mer resurseffektiv användning av biomassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :kraftvärme; effektivisering; klimat; fossilfritt; biodrivmedel; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to formulate new policies or propose changes to existing ones to increase the efficiency in the use of natural resources in form of biomass. The work was conducted by discovering potential inefficiencies in the energy sector and industry with regards to the use of biomass. LÄS MER