Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Petersson; Linnéa Sundström; [2019]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Quality of life; Experience; Hjärtinfarkt; Livskvalitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hjärtinfarkt är en irreversibel ischemisk skada i hjärtmuskeln orsakad av en ocklusion. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den största folksjukdomen och årligen drabbas cirka 26 400 människor, av de avlider ungefär 5 900. LÄS MER

 3. 3. Estimation methods for Asian Quanto Basket options

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :David Adolfsson; Tom Claesson; [2019]
  Nyckelord :Monte Carlo simulation; Estimation; Option; Taylor expansion; Sensitivities; Price interpolation; Grid;

  Sammanfattning : All financial institutions that provide options to counterparties will in most cases get involved withMonte Carlo simulations. Options with a payoff function that depends on asset’s value at differenttime points over its lifespan are so called path dependent options. LÄS MER

 4. 4. A Gimbal Stabilizer : Self-stabilizing platform for holding objects horizontally stable

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maksims Svjatoha; Behnam Yosef Nezhad Arya; [2019]
  Nyckelord :mechatronics; stabilizer; self-stabilizing; feedback control; PID; Arduino; inertial stabilization.; mekatronik; stabilisering; plattform; självstabiliserande; återkoppling; reglerteknik; PID; Arduino.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about the design and construction of a self-stabilizing platform. The purpose of this system is to balance objects placed upon the platform by keeping the platform level regardless of how the mechanism itself is rotated. Its uses include stabilization of sensors, cameras and vehicle cockpits. LÄS MER

 5. 5. Hur många cyklar imorgon? - En studie i Malmö med regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Svensson; Murtadha Al-asadi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mer hållbara transporter i urban miljö är under ständig utveckling. För att bidra till detta jobbar vi med att bygga bättre kunskap om cykeltrafik med fokus på Malmö, Sverige. LÄS MER