Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 3. 3. Home sweet home? : Free housing project and integration in Bogotá, Colombia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tobias Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every year millions of human beings are forcibly displaced from their homes due to armed conflicts and natural disasters. By the end of 2019, more people than ever before were identified as Internally Displaced People (IDP), with numbers exceeding 45 million worldwide. LÄS MER

 4. 4. Vestiges of Roman Cult Religion and Household Deities in the Northern Barbaricum: A study of statuettes and other anthropomorphic figures from Barbaricum, Britannia Superior and the Roman heartlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :David Stuart Parker; [2021]
  Nyckelord :Lares; penates; genius; anthropomorphic figures; household deities; domestic religion; cult worship; lararium; romanisation; hybridisation; animism; Romans; Roman cults; Roman Britain; Roman Iron Age; tribal societies; classical art.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This text serves as a fresh approach to the study of Roman influence on the Scandinavian region. This is achieved through the medium of various bronze statuettes, both from the Roman Empire itself as well as in the form of locally-produced anthropomorphic figures. LÄS MER

 5. 5. Mekanisk kopplingslösning för baxning med Hägglunds hydraulmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :André Lauri; [2021]
  Nyckelord :Maskinteknik; Hydraulik; Hägglunds; Hydraulmotor;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth utvecklar och tillverkar Hägglunds hydraulmotorer. Motorerna används vid många olika industriella applikationer. Idag används motorerna även vid baxning och målet med examensarbetet var att ta fram ett kopplingskoncept för baxning samt tillverkningsunderlag för denna koppling. LÄS MER