Sökning: "fertilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet fertilitet.

 1. 1. Följdeffekten av familjeplanering på barnets hälsa i Matlab, Bangladesh. Finns det en quantity-quality trade-off? 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rebecka Otter; Jennie Torsell; [2020-07-02]
  Nyckelord :Familjeplanering; nutrition; fertilitet; quantity-quality trade-off; RCT;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the family planning and maternal child health program (MCH-FP) in Matlab, Bangladesh, which was operating between 1977 and 1990, had positive impacts on children’s health. The data was collected by the ICDDR,B, which is an institution that has had a surveillance system over the Matlab area for decades. LÄS MER

 2. 2. Information om fertilitet och risk för infertilitet vid en cancerbehandling : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna-Louise Leon; Stephanie Gellberg; [2020]
  Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Fertility; Information; Women; Cancerbehandling; Fertilitet; Information; Kvinnor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerbehandlingar kan medföra konsekvenser hos kvinnor så som skador på äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk infertilitet. Fertilitetskonservering är en metod för att bevara könsceller vid risk för infertilitet som bör erbjudas till kvinnor vid ett cancerbesked beroende på cancertyp, cancerbehandling och relationsstatus. LÄS MER

 3. 3. Se mig, inte min diagnos. : En litteraturöversikt om upplevelser av att genomgå bröstcancerbehandling som ung kvinna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Adolfsson; Ina Göranson; [2020]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; fertilitet; personcentrerad omvårdnad; upplevelser; yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor över hela världen. Till skillnad från äldre kvinnor drabbas yngre kvinnor oftare av en mer aggressiv cancerform. LÄS MER

 4. 4. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Sammanfattning : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors möjlighet att göra karriär inom revisionsbranschen : - Med fokus på genus, uppfattningar, normer och sociala föreställningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Green; Karolina Tuesson; [2020]
  Nyckelord :revision; revisionsbranschen; auktoriserade revisorer; revisorer; revisor; revisorsassistenter; revisorsyrket; kvinnor; hierarki; karriär; kvinnors karriär; kvinnliga revisorer; revisorsprovet; delägare;

  Sammanfattning : Revisorsyrket har traditionellt sett genom åren varit ett mansdominerat yrke. Sedan auktorisationen av revisorer påbörjades år 1912 så har det varit fler män än kvinnor som är auktoriserade revisorer. Ända fram till 1960-talet var idealet för en gift kvinna att vara hemmafru och ta hand om hemmet och barnen. LÄS MER