Sökning: "fertilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet fertilitet.

 1. 1. Följdeffekten av familjeplanering på barnets hälsa i Matlab, Bangladesh. Finns det en quantity-quality trade-off? 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rebecka Otter; Jennie Torsell; [2020-07-02]
  Nyckelord :Familjeplanering; nutrition; fertilitet; quantity-quality trade-off; RCT;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the family planning and maternal child health program (MCH-FP) in Matlab, Bangladesh, which was operating between 1977 and 1990, had positive impacts on children’s health. The data was collected by the ICDDR,B, which is an institution that has had a surveillance system over the Matlab area for decades. LÄS MER

 2. 2. Information om fertilitet och risk för infertilitet vid en cancerbehandling : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna-Louise Leon; Stephanie Gellberg; [2020]
  Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Fertility; Information; Women; Cancerbehandling; Fertilitet; Information; Kvinnor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerbehandlingar kan medföra konsekvenser hos kvinnor så som skador på äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk infertilitet. Fertilitetskonservering är en metod för att bevara könsceller vid risk för infertilitet som bör erbjudas till kvinnor vid ett cancerbesked beroende på cancertyp, cancerbehandling och relationsstatus. LÄS MER

 3. 3. Se mig, inte min diagnos. : En litteraturöversikt om upplevelser av att genomgå bröstcancerbehandling som ung kvinna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Adolfsson; Ina Göranson; [2020]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; fertilitet; personcentrerad omvårdnad; upplevelser; yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor över hela världen. Till skillnad från äldre kvinnor drabbas yngre kvinnor oftare av en mer aggressiv cancerform. LÄS MER

 4. 4. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2020]
  Nyckelord :Raw milk quality; lactation number; gel firmness; rennet coagulation time; Swedish Holstein; Swedish Red;

  Sammanfattning : Most Swedish dairy cow’s life expectancy is five years, which is 2.5 lactations. The most common reason for dairy cows being culled are e.g. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelse av bröstcancer : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Dahl; Frida Lönngren; [2020]
  Nyckelord :bröstcancer; unga kvinnor och upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor men med hjälp av mammografi kan diagnosen ställas i ett tidigt stadium och på så vis öka överlevnaden. Kunskaper om hur dessa unga kvinnor upplever bröstcancer ger sjuksköterskor en bredare förståelse och ett vidare förhållningssätt i mötet med dessa patienter. LÄS MER