Sökning: "Medicine and Health Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 2957 uppsatser innehållade orden Medicine and Health Sciences.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av laryngofaryngeala ödem vid huvud-halscancer - svensk översättning och validering av reviderade Patterson edema scale

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Robin Rahimi; [2023]
  Nyckelord :PES; översättning; validering; huvud-halscancer; laryngofaryngeala ödem; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling av huvud-halscancer kan medföra komplikationer, däribland laryngofaryngela ödem. Laryngofaryngeala ödem kan leda till påtagliga konsekvenser för patienter. Laryngofaryngeala ödem kan resultera i försämrad funktion tal, röst och sväljning samt försämrad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med krigserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Skai Gard; Silke Kassebaum; [2023]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens; krig; kultur; migration; sjuksköterskor; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humanitära katastrofer som krig och väpnade konflikter orsakar ofrivillig migration. Patienter med krigserfarenhet är utsatta och sårbara, vilket påverkar deras hälso- och sjukvårdsbehov. Sjuksköterskors personcentrerade arbetssätt är särskilt utmanande vid vårdandet av denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Att vårda i livets slutskede : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susan Ghaini; Nadin Wahid; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that some patients appreciate nurses and the time they receive, which increases the quality of care. However, others may find the lack of resources and time is clear. Patients mean that nurses have more competence regarding which decisions should be made, however they wish to be involved. LÄS MER

 5. 5. Factors associated with male youth’s utilization of youth clinics –A cross-sectional study in southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Stella Hedlund; [2023]
  Nyckelord :sexual and reproductive health; mental health; male youth; youth friendly services; health-seeking behaviour; utilization; Sweden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Sweden has a long-standing tradition of youth-friendly services focusing on sexual, reproductive and mental health. Currently, they are mainly targeting and being used by girls and young women. LÄS MER