Sökning: "Medicine and Health Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 2522 uppsatser innehållade orden Medicine and Health Sciences.

 1. 1. Att återgå till livet efter hjärtstopp - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Strand; Alma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Omvårdnad; plötsligt hjärtstopp; trauma; upplevelser; överlevare; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överlevnaden för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har ökat från 5 % under 1990-talet till 11 % under år 2019. Som ett resultat av fler överlevande krävs en ökad kompetens och förståelse för de utmaningar och känslor som de överlevande går igenom. LÄS MER

 2. 2. Perceived risk of cannabis use and cannabis use among Swedish youth : A quantitative study from a public health perspective

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Cannabis use; Flash Eurobarometer 330 - Youth Attitudes on Drugs; perceived risk of cannabis use; public health sciences; Swedish youth; quantitative study.;

  Sammanfattning : Background: Risk perception has been studied concerning the use of marijuana and it impacts the intention to use that specific substance. Aim: The aim was to study the association between the perceived risk of cannabis use and cannabis use among Swedish youth after controlling for gender, age, and education. LÄS MER

 3. 3. Factors Affecting Covid-19 Vaccine Hesitancy in Sweden (2021)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatev Nazaryan; Nella Karapetyan; [2021]
  Nyckelord :Vaccine Hesitancy; Covid-19 Pandemic; Vaccination; Vaccine refusers; Vaccine deniers; Immunization; Social Marketing; Medicine and Health Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Authors: Tatev Nazaryan, Nella Karapetyan Supervisor: Fleura Bardhi Date: May 31st, 2021 Course: BUS39 Degree Project in Global Marketing Keywords: Vaccine Hesitancy, Covid-19 Pandemic, Vaccination, Vaccine refusers, Vaccine deniers, Immunization, Social Marketing Thesis Purpose: The aim of this qualitative study is to understand the factors affecting the Covid-19 vaccine hesitancy phenomenon in Sweden. Theoretical Perspective: Our study adopts the Socio-Ecological Model in order to understand what factors affect hesitancy towards the Covid-19 vaccines. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Silvia Maskovic; Tara Suffar; [2021]
  Nyckelord :Nyexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; profession; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen bland nyexaminerade sjuksköterskor innefattar olika dimensioner. Att vara ny inom ett yrke kan bidra till höga nivåer av stress vilket i sin tur kan vara övermäktigt och leda till negativa konsekvenser för kollegor. Syfte: Att belysa arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER