Sökning: "Medicine and Health Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 2799 uppsatser innehållade orden Medicine and Health Sciences.

 1. 1. En intervjustudie om fysioterapeuters erfarenheter av att möta och behandla kvinnor med rektusdiastas efter graviditet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Jenny Åström Siljeholm; [2022]
  Nyckelord :Rektusdiastas; postpartum; fysioterapi; kvinnors hälsa; kvalitativ innehållsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rektusdiastas, eller magmuskeldelning är ett normalt skeende under graviditet. Avståndet mellan muskelbukarna i m. rectus abdominis ökar för att ge plats åt det växande fostret i magen. Delningen minskar oftast efter förlossningen men blir hos många kvinnor ett kvarstående tillstånd. LÄS MER

 2. 2. " Optimization of Margins and Plan Robustness for Proton Therapy of Hodgkin’s Lymphoma"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Filip Hörberger; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background: Utilizing proton therapy (PT) for treatment of Hodgkin’s lymphoma (HL) has demonstrated favorable features, particularly a reduced dose to organs at risk (OAR) in comparison with photon radiotherapy. However, there is a coherent complexity with PT including its uncertainties, such as range-uncertainties and set-up variations as protons are highly sensitive to tissue density variations within the beam-path. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av emotionellt amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Thinggaard; Josefin Brettmar; [2022]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssköterska; barnhälsovård; amning; emotionellt amningsstöd; fokusgrupp; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots hälsofördelar hos både mamma och barn sjunker amningsfrekvensen. Tidigare forskning har visat att trots intentionen var att helamma, så minskade amningen eller avslutades helt innan barnets sexmånadersdag p g a att föräldrar saknar stöd från barnhälsovården och att det emotionella amningsstödet ansetts otillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Läkarassisterat självmord - en enkätundersökning bland sjuksköterskestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Axelsson; Ebba Stenström; [2022]
  Nyckelord :Läkarassisterat självmord; enkätstudie; sjuksköterskestudenter; inställningar; etiska konflikter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att jämföra svenska sjuksköterskestudenters inställning till läkarassisterat självmord, och undersöka om det finns skillnader i inställningar mellan studenter i termin 4, 5 och 6. Studien är av kvantitativ metod och syftet har undersökts genom en digital enkät. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Landgren Juszczyk; Alexandra Wennerberg; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Gymnasieelever; Distansundervisning; Covid-19 pandemin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar i Sverige under de senaste 30 åren enligt Folkhälsomyndigheten (2021). Skolsköterskan har i sitt dagliga arbete uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevens fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER