Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Jobbiga aktiviteter inom Idrott och Hälsa : En kvantitativ enkätstudie om aktiviteter och undervisningsmoment i Idrott och Hälsa som gymnasieelever upplever som mentalt jobbiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Markus Holmgren; [2019]
  Nyckelord :gender perspective; Physical Education; sports activities; teaching content; genusperspektiv; Idrott och Hälsa; idrottsaktiviteter; undervisningsinnehåll;

  Sammanfattning : Idrott och Hälsa är ett skolämne som innehåller en mängd olika aktiviteter och moment i undervisningen. Studier visar att många av dessa aktiviteter och moment kan upplevas som jobbiga av deltagande elever. LÄS MER

 2. 2. Lärarens syn på fysisk aktivitet i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Andersson; Erica Olsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; klassrumsundervisning; lärarens roll; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att se hur vi som blivande klasslärare för årskurserna F-3 kan bryta stillasittande tendenser under skoldagen genom att implementera rörelse i resterande ämnen utan att utöka timplanen för ämnet idrott och hälsa. Forskare som Donnelly och Lambourne (2011) samt Erwin, Beighle, Morgan och Noland (2010) är några av de som skildrar att implementering av fysisk aktivitet i klassrummet inte behöver ta tid från elevers teoretiska lärande, utan de kan verka gemensamt. LÄS MER

 3. 3. Motorisk inlärning genom KR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Nilsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge of results; KR; motorisk inlärning;

  Sammanfattning : Eleverna ska inom ramen för idrott och hälsa utveckla sin kroppsliga förmåga (Skolverket, 2012). För att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kroppsliga kompetens i undervisningen tar kunskapsöversikten sin utgångspunkt i hur motorisk inlärning sker genom Knowledge of results. LÄS MER

 4. 4. Tankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Johansson; Linnea Nilsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :kvinnliga kampsportare; kolhydrater; inställning; förklarande faktorer;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Daniel ArvidssonExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 5. 5. Idrottslärarnas inställning till styrketräning för högstadieelever

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rahim Najafi; [2018]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Denna studie syftar till att undersöka svenska idrottslärares inställning till styrketräning. Jag undersöker ett antal lärares inställning till styrketräning i idrottsämnet på högstadienivån och konstaterar att alla har en positiv syn men att det finns en viss skepsis mot styrketräning på gym. LÄS MER