Sökning: "transkulturell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden transkulturell omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter att möta patienter med en annan kulturell bakgrund : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dinah Olsson; Amelie Choulet; [2022]
  Nyckelord :Nurse experience; nursing; transcultural; Omvårdnad; sjuksköterskans erfarenhet; transkulturell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljoner av människor rör sig ständigt mellan länder av olika orsaker. Det är vanligt att sjuksköterskor vårdar och bemöter människor med en annan kulturell bakgrund. Forskning visar på att hälsoproblem hos migranter skiljer sig från den inhemska befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med utländsk bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Åkesson; Sondes Chikh Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; Patient; Experience; Communication; Interpreter; Transcultural nursing; Cultural competence; Utländsk bakgrund; Patient; Upplevelser; Kommunikation; Tolk; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade migrationen i Sverige innebär stora utmaningar inom vården. Sverige är ett av länderna i EU med största andelen invånare med utländsk bakgrund vilket gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Personer med utländsk bakgrund har olika kulturer som påverkar hur hälsa och sjukdom definieras. LÄS MER

 3. 3. Grundutbildade sjuksköterskors upplevelse av transkulturell omvårdnad inom palliativ vård - : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jacqueline Acheampong; Sibel Khadida; [2022]
  Nyckelord :Kultur; Kunskap; Palliativ vård; Sjuksköterskors upplevelser; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har under åren utvecklats till ett multikulturellt land vilket innebär att nyexaminerade sjuksköterskor kommer att möta patienter från olika kulturella bakgrunder. Detta examensarbete kan användas som stöd för grundutbildade sjuksköterskor då det belyser hur andra sjuksköterskor har hanterat svårigheterna och utmaningarna som kan uppstå vid omvårdnad av palliativa patienter från olika kulturella bakgrunder. LÄS MER

 4. 4. Komplexiteten vid transkulturell omvårdnad : Sjuksköterskans erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Mikaela Hamberg; Sara Genberg; [2022]
  Nyckelord :Erfarenhet; etnicitet; kultur; kulturell kompetens; sjuksköterska; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Transkulturell omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Theodoridou; Thugaw Paw; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER